Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 277

Podatek akcyzowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

Akcyza PODATEK AKCYZOWY 1. Podmiot podatku: Podatnikami są importerzy i producenci wyrobów akcyzowych bez względu na ich strukturę organizacyjno- prawną. Zapłacenie podatku akcyzowego przez importerów i producentów nie zwalnia ich od płacenia podatku VAT. Płacą go oni na ogólnych zasadach. Podatek ...

Podatki lokalne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • System podatkowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2436

Podatki lokalne PODATKI LOKALNE Unormowane są w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Uregulowane w tej ustawie są podatkami stricte lokalnymi gdyż wpływają one do budżetu gminy i są uregulowane w odpowiedniej ustawie. Ustawa określa obowiązek podatkowy w podatku od n...

Podatek VAT - podatek od wartości dodanej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

Podatek VAT (podatek od wartości dodanej) Podatek VAT1. WPROWADENIE :Podatek i usług jest podatkiem od wartości dodanej; ma charakter podatku wielofazowego netto, od towarów dzięki czemu eliminuje kaskadowe narastanie i kumulowanie się należności podatkowych. Schematycznie i w uproszczeniu przedst...

Podatek dochodowy w Polsce

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1449

Ogólna charakterystyka podatku dochodowego w Polsce. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego w Polsce. Podmiotem podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywające w kraju w roku podatkowym dłużej niż 183 dni oraz w ogranic...

Podatek od spadków i darowizn

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1253

Podatek od spadków i darowizn. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN To podatek: • Bezpośredni; • Majątkowy; • O charakterze osobistym (wiążą się z tym określone rozwiązania właściwe tylko dla tego podatku tzn. grupy podatkowe); ...

Podatek rolny i leśny.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1876

Podatek rolny i leśny. PODATEK ROLNY: Jest to podatek bezpośredni, przychodowy (od przychodu szacunkowego), roczny. 1. Podatnik (podmiot): Forma organizacyjno-prawna podatnika jest obojętna. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym, na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych...

Karta podatkowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

Karta podatkowa. KARTA PODATKOWA Uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.98.144.930). Ustawa ta mieści w sobie trzy konstrukcje po...

Zakłady pracy chronionej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155

Zakład pracy chronionej jako element świadomej polityki podatkowej Zakład pracy chronionej jako element świadomej polityki podatkowejZakłady pracy chronionej to zakłady, których powstanie miało na celu pomoc ludziom niepełnosprawnym pod względem fizycznym lub umysłowym w znalezieniu zatrudnienia i u...

Strategia podatkowa firmy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1652

Strategia podatkowa firmy Strategia podatkowa firmyCelem każdego przedsiębiorstwa jest uzyskanie jak największego zysku, stąd też wszystkie działania każdej firmy zmierzają w tymże kierunku. Zyskiem jak wiadomo jest przychód pomniejszony o wydatki, na które składają się między innymi obciążenia poda...