Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 273

Szkolenie BHP - przykładowe pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 21273

Dokument zawiera takie pojęcia jak: Mobbing, Inspektor BHP, służba BHP, wypadek, pracodawca, pracownik. Notatka zawiera informacje na temat: kiedy pracownik podlega badaniom, jakie obowiązki posiada pracownik, co należy zrobić w momencie zauważenia pożaru, kiedy pracownik może powstrzymać się o...

Karta podatkowa referat ćwiczenia - Zeznanie podatkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Małgorzata Grzegorczyk-Śliwińska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2996

stan prawny przepisów na styczeń 2011 KARTA PODATKOWA…. Najprostszą formą rozliczeń, bez wymogu prowadzenia jakichkolwiek ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek doc...

Pytania finanse przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 875
Wyświetleń: 6132

1.Zobowiązania z tyt podatków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne są dla firmy: a) częścią kapitału stałego b) Elementem kapitału obcego krótkoterminowego c) Składnikiem majątku obrotowego d) Elementem rachunku kosztów firmy 2.Podstawową funkcją zapasów wyrobów gotowych (towarów) w firmie jest: ...

ZPI testy ściąga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 5537

1. Oblicz wartość akcji o następującej charakterystyce: wymagana stopa dochodu 10%, wielkość dywidendy 2zł, a stopa wzrostu dywidendy 5%.2. Przyszłoroczne zyski szacuje się na 5,50zł za akcję. wskaźnik C/Z firmy wynosi 12. Oblicz wartość akcji tej firmy.3. W analizie fundamentalnej wyróżnia się na...

Analiza ekonomiczna - funkcje, kryteria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

ściąga z analizy ekonomicznej,wykłady Analiza ekonomiczna: Jako metoda: metoda poznania zjawisk i procesów gosp., polegająca na ich podziale na elementy składowe oraz badaniu powiązań i zależności przyczyn owo-skutkowych między tymi elementami Jako funkcja zarządzania: działania, mające na celu prz...

Referat o banku polskiej spółdzielczości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3374

referat z siedzibą Centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA pięciu banków - Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, or...

Wzory z analizy ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2072

analiza ekonomiczna na ekonomii Sa=a1*b0*c0 wpływ czynnika „a” Sb=a1*b1*c0 wpływ czynnika „b” Sc=a1*b1*c1 wpływ czynnika „c” Tempo zmian: (o ile % w stosunku do okresu bazowego zmieni się…) Dynamika: (ile % stanu z okresu bazowego stanowi …) Rzeczywista wartość=[(1+zmiana wartości nominalnej)/(1...

Informatyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1841

doktor na s chyba oja lub cos takiego Gr. KrZZFr KOSZTY1Kw=1000WCena prądu elektrycznego w kW/ 1000*średnią moc zużywaną przez oświetlenie w pokojuProcentowy udział pokoi w Łącznej sumie kosztów:Koszty po zmianach oszczędnościowych:Cena prądu elektrycznego w kW/ 1000*średnią moc zużywaną przez Swiet...

Aktywa i pasywa- rachunkowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1750

Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia. 1. Pojęcie aktywów - całość środków gospodarczych stanowiących majątek danej jednostki gospodarczej. 2. Klasyfikacja środków gospodarczych według postaci, w jakiej występuje majątek: a) składniki rzeczowe - środki pracy, przedmioty pracy,

Transformacja gospodarek w europie = pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Edward Molendowski
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3500

Prof Molendowski - pytania egzaminacyjne 1. Liberalizacja handlu artykułami przemysłowymi w Układach Europejskich polega na: ustanowieniu stref wolnego handlu w ciągu 10 lat 2. Umowy o partnerstwie i współpracy zawarte między WNP i WE...