Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 270

Historia myśli ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 6559

12-stronicowa notatka z Historii Myśli Ekonomicznej w formacie rtf. W treści notatki następujące zagadnienia: przedmiot badań historii myśli ekonomicznej, merkantylizm, publicystyka ekonomiczna, Adam Smith, David Ricardo, metoda indukcji, dedukcji, metodologia historii myśli ekonomicznej, etymologia...

Statystyka opisowa - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4781

Znajdują się tu takie wzory jak: średnie, modalne, mediany, kwartle, kwantyle, rozstępy, miary zmienności, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, asymetria, kurtoza, kowariancja, korelacja, regresja, współczynnik zbieżności, współczynnik determinacji ...

Gospodarowanie kapitałem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1813

Taksonomiczne wskaźniki kapitału ludzkiego w wybranych krajach OECD. Miary kapitału ludzkiego. Katarzyna Uramek∗ Taksonomiczne wska niki kapitału ludzkiego w wybranych krajach OECD 1. Wprowadzenie Badania nad determinantami wzrostu gospodarczego stały si główn przyczyn powstania i rozwoju teorii k...

MOiZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2660

Zestaw ściąg z różnych tematów oraz wykłady dr Ziębickiego METODY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Dr Bernard Ziębicki Wykład I – 15.03. Podejście organizatorskie wg malejącego stopnia ogólności: 1. zasady – reguły zarządzania, najbardziej ogólne wytyczne; zawierają ogólne wskazówki, wytyczne działań ...

POiZ - wykłady, Łyszczarz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1981

W :1 23.02.04PO i Z – Powstały na pocz. XX w., dynamiczny rozwój- ZWŚ organizowanie pracy ludzkiej => pracowników Nauka – używanie metod naukowych do badania zjawisk i tworzenia teorii. PREKURSORZY: FRYDERYK WINSLOR – TAYLOR - pracownik wojenny, założył własne przedsiębiorstwo - eksperymentowa...

POiZ - notatki, prof. Potocki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1939

Organizacja: system społeczno -techniczny 1)znaczenie atrybutowe(cecha charakteryzująca proces) wewnętrzne uporządkowanie składników, żeby one przyczyniły się do powodzenia całości 2)znaczenie czynnościowe- zespół działań polegających na harmonijnym dobór środków by osiągnąć cel funkcja zarządzani...

Proces zarządzania - egz, dr Dziadoń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3493

l. Strategia-cechy strategii-odmiany strategiiStrategia – w znaczeniu ogólnym definiujemy jako naczelna orientację gospodarczą , społeczna militarną itd. Która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu - główna linia i zarazem wytyczna postępowania kierownictwa systemu w związku z sytua...

Ustawa o samorządzie powiatowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ©Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Rozdział 1 Przepisy ogólne...

Konsekt BIZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

Tendencje w światowym przepływie BIZ i napływ BIZ do Polski po roku 1990KONSPEKTGrupa 3003Hz Monika Kołodziej Agnieszka Tywoniuk Sylwia Ziętarska I. INFORMACJE WSTĘPNE1. Formy inwestycji zagranicznych Wśród inwestycji zagranicznych wyróżnia się dwie formy: 1)  inwestycje bezpośrednie, 2)  inwe...

Konspekt SSE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1673

Specjalne strefy ekonomicznePrzygotowali: Dominika Floryańska Agnieszka Buksa Ariel Adamski Jacek BłautI. Ogólna charakterystyka stref uprzywilejowanych ekonomicznie 1. Rodzaje stref uprzywilejowanych a) Wolny