Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 264

Zarządzanie strategiczne4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1176

Zarządzanie strategiczneParadygmat – zespół założeń jakie obowiązują Nie ma jednej jedynej słusznej metody zarządzania. Zarządzanie jest specyficzną i wyróżniającą się cechą każdej organizacji. Cele strategiczne mają wpływ na strukturę organizacji. Organizacja – armia, przedsiębiorstwo, ministerstwo...

Analiza łańcuchowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2366

Zarządzanie strategiczneAnaliza łańcucha wartościKoncepcja łańcucha wartości, spopularyzowana przez Michaela E. Portera w połowie lat osiemdziesiątych, ma ona swoje metodologiczne korzenie w dwóch znanych sposobach badania problemów zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwszy z nich to analiza wartości ...

Analliza space

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421

Analiza strategiczna SPACENajważniejsze decyzje strategiczne przedsiębiorstwa dotyczą jego rozwoju. Wśród nich do podstawowych należą decyzje dotyczące wyboru domeny, czyli rodzajów działalności opisanych zwykle w kategoriach produktu i rynku. W stosunku do rzeczywistych i potencjalnych domen należy...

Metody portfelowe - macierz oceny rynku ADL

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

Metody portfeloweMetody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynni...

Metody portfelowe2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1414

Metody portfeloweMetody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynni...

Outsourcing

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

Spis treści. 1. Wstęp. 3 2. Korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej. 4 3. Powodzenie umowy outsourcingowej. 6 4. Kolejne etapy wdrożenia umowy outsourcingowej. 6 5. Główne elementy umowy outsourcingowej. 7 6. Wady umów outsourcingowych. 7 7. Działalność outsourcingowa firmy

Portret

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

Model Portera – identyfikacja optymalnego otoczenia.(Model mocno osadzony w praktyce)1. Groźba nowych wejść – identyfikacja prawdopodobieństwa, że może się pojawić nowa konkurencja dla nas. 2. Natężenie konkurencji już istniejącej. 3. Dostawcy. 4. Odbiorcy. 5. Groźba substytutów (głównie chodzi...

Racjonalizm strategiczny - Szkoła planistyczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1141

PARADYGMAT RACJONALNOŚCI STRATEGICZNEJ Szkoła planistyczna – przekonanie, że źródłem racjonalizacji działań jest dobry plan. Zarządzanie niepewnością otoczenia przedsiębiorstwa – zarządzanie strategiczne. Szkoła pozycjonowania macierzowego – wyróżnikiem tej szkoły jest prezentacja oferty asortyme...

Reengineering - analiza wartości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295

Przesłanki i geneza reengineeringu Business process reengineering (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztów i terminu realizacji, jest uważana za nowy paradygmat pr...

Strategia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

1. Wprowadzenie do strategii. Koncepcja strategii – termin strategia wywodzi się z wojskowości. Encyklopedia Popularna definiuje strategię następująco: „strategia to część sztuki wojskowej obejmującej teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny. W starożytnej Grecji