Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 263

Prawo administracyjne - ściąga2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1484

PRAWO Prawne formy Niezgodność aktu jest kompetentny ADMINISTRACYJNE działania administracyjnego w załatwianejadministracji z przepisami może sprawie. O1) stanowienie być poważna lub wszczęciu Administracja przepisów błaha, w postępowania jest to jedna z prawnych zależności od zawia...

Prokuratura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

ProkuraProkura jest szczególnym rodzajem pe³nomocnictwa, której udzieliæ mo¿e spó³ka handlowa. Instytucja ta u³atwia dzia³anie spó³ki, s³u¿y lepszemu i sprawniejszemu zarz¹dzaniu, prokurent bowiem mo¿e w imieniu spó³ki podejmowaæ decyzje ze skutkiem...

Metody organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3038

Metody organizacji i zarządzania Podstawowe błędy menadżerów: 1. Niewykorzystywanie możliwości – myślenie w kategoriach zagrożeń a nie szans 2. Syndrom warsztatu – Brak ekspansji firmy, trwanie przy nieaktualnych formach zarządzania,. 3. Finansowa smycz – brak planów finansowo – rozwojowych 4. Spó...

Metody zarządzania firmą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2226

Metody Zarządzania FirmąI. ISTOTA ZARZĄDZANIA Gdziekolwiek ludzie podejmują zespołową i zorganizowaną pracę, aby osiągnąć wspólny cel, tam kluczową rolę odgrywa zarządzanie. Skuteczne zarządzanie stanowi już dzisiaj odrębną dziedzinę wiedzy, która ewoluowała przez ostatnie sto lat i ukształtował...

Organizacja i zarządzanie1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2247

Co znajdziecie w środku, czy coś się wam przyda, odpowiedź jest prosta: kierowanie, planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie, korzyści z istnienia organizacji, zadania kierownika, Peter Drucker, Peters i

Organizacja i zarządzanie2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1428

O czym jest ta notatka. No cóż tak naprawdę o wielu rzeczach. Postaram się wymienić te główne, najważniejsze: struktura organizacyjna, czynniki strukturotwórcze, system techniczny, otoczenie, struktura, organizacja, cele organizacji, więzi organizacyjne, funkcjonalne ? łączą stanowiska lub grupy s...

Organizacja i zarządzanie3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1400

W nauce o zarządzaniu rozróżnia się dwa podejścia instytucjonalne – czyli grupa osób, której powierzono w organizacji uprawnienia do wykonywania poleceń. Podejście funkcjonalne – nawiązuje niezależnie od uprzedniego ustalenia określonych stanowisk i szczebli; kierowanie do tych działań, które s...

Przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4270

Przedmiot nauki organizacji i zarządzaniaRozumienie zarządzaniaFunkcje zarządzania POSD CORB HAROLD KOONTZ - planning- Planning (planowanie) - - prganizing (organizowanie) organizing - staffing- staffing (kierowanie personelami) ...

Zarządzanie strategiczne2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1267

Zarządzanie strategiczneZwiązek między polityką, a strategią firmy: Polityka wyznacza Strategia wyznacza decyzje wyznaczają pole swobody pole relacji (walka, pole manewru (gry, współpraca). opory).Władza kulturaModel Analizy strategicznej struktura tożsamośćPole swobody – zależy od warunków ...

Zarządzanie strategiczne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

STARATEGIA wg Chandlera jest to proces długofalowych celów i zamierzeń organizacji oraz przyjęcia kierunku działania i alokacji zasobów koniecznych dla zrealizowania tych celów. Proces budowy strategii firmy: 1. Dokładna analiza wnętrza przedsiębiorstwa 2. Wyznaczenie i ustalenie celów, które c...