Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 261

Prawo handlowe - prawo kupieckie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2569

Prawo handlowe – zbiór przepisów obowiązujących w naszym kraju, publikowany w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polski. Dotyczy generalnie działalności gospodarczej tzn. handlu, produkcji, usług. Stara nazwa prawa handlowego – prawo kupieckie. Należy do sfery prawa prywatnego. Prawo handlowe to zbiór przep...

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

1. Przedsiębiorstwo.PRZEDSIĘBIORSTWO TO PODSTAWOWA JEDNOSTKA GOSPODARKI, WYODRĘBNIONA OD WZGLĘDEM ORGANIZACYJNYM, EKONOMICZNYM I PRAWNYM, REALIZUJĄCA ZASADĘ MAKSYMALNEJ EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA. 2. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo...

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1379

Działalność gospodarczaZgodnie z art. 2 ustawy z 19 listopada 1999 r. prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wyko...

Historia spółdzielni

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

WstępSpółdzielnie, a w zasadzie ruch spółdzielczy wywodzi się z dziewiętnastowiecznej Anglii, gdzie początkowo był formą łączenia się spożywców, zmierzających do wyeliminowania pośredników w handlu. Stopniowo nabrał ten ruch formy spółdzielczości wytwórców, następnie zaś spółdzielczości rolników, za...

Spółki handlowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1498

Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje nowy Kodeks spółek handlowych, który zastąpił (z wyjątkami) dotychczasową regulację prawną tj. „Kodeks handlowy”. Ustawodawca wprowadził nowe typy spółek handlowych oraz dostosował ich organizację do...

Spółki kapitałowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

2.7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podstawa prawna przepisy ustawy kodeks spółek handlowych - art. 151 - 300 pojęcie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka wyposażona w osobowość prawną, powstała i działając...

Wzory umów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

Wzorce umowne- doktrynalne określenie wszelkich jednostronnych, przygotowanych z góry , przed zawarciem umowy gotowych klauzul umów , w postaci warunków umów, ich wzorów, regulaminów – przy czym z samą nazwą nie wiążą się żadne skutki prawne. Wzorce nie są przepisami prawa. Wady wzorców: wyłączają ...

Spółka jawna - prawa i obowiązki wspólnika

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

SPÓŁKA JAWNA, POWSTANIE, STOSUNEK DO OSÓB TRZECICH, STOSUNKI WEWNĘTRZNE, ROZWIĄZANIEI. WSTĘPSpółka jawna uważana jest za pochodzącą z prawnokonstrukcyjnego punktu widzenia od spółki cywilnej spółkę osobową powołaną do prowadzenia przez wspólników działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa....

Krajowy Rejestr Sądowy - Funkcja informacyjna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowymSpis treœci 1. WSTÊP. 3 2. Funkcje pe³nione przez Krajowy Rejestr S¹dowy 4 3. Zalety nowego systemu rejestrowego. 4 4. Formy dokonywania rejestracji KRS. 7 5. WNIOSKI 81. WSTÊP. Krajowy Rejestr S¹dowy utworzony zosta³ w oparciu o ustawê z dnia 20 sierpnia ...

Prawo gospodarcze - zagadnienia1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1673

PRAWO GOSPODARCZE 1. Pojęcie prawa gospodarczego Prawo gospodarcze jest kompleksową gałęzią prawa, która tworzą normy prawne dotyczące organizacji i działalności przedsiębiorców. Nadał nie ma jednolitej koncepcji tej gałęzi prawa. Uważa się, że prawo gospodarcze — zarówno publiczne jak i prywatne ob...