Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 260

Umowa przedwstępna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1330

Umowa przedwstępna czyli tzw. pactum de contrahendo jest instytucją mającą na celu przygotowanie zawarcia właściwej umowy między stronami. Jej treścią jest zobowiązanie do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy jako umowy stanowczej (prz...

Antymonopl

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

USTAWODAWSTWO ANTYMONOPOLOWE Działalność monopoli już od zarania ich powstania wywoływała sprzeciw ze strony wszystkich tych, którym dawała się we znaki, a więc średnim i drobnym kapitalistom, których firmy masowo bankrutowały. Powodowało to wymuszanie na krajach rządów kapitalistycznych działalnoś...

Żródła prawa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

Źródła prawa Akty normatywne, które są wydawane przez wyposażone w kompetencje prawotwórcze (uzyskane w drodze ich udzielenia przez konstytucję lub ustawę - w drodze delegacji ustawowej) organy władzy publicznej (państwowej lub samorządowej) tworzą system formalnie legitymowanych źródeł prawa. Źródł...

Podstawy teoretyczne prawa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

1. Pojęcie prawa Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.   2. Prawo a inne systemy normatywne Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Normy ...

Prawo pracy1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

1. Cechy wyróżniające prawo pracy od innych gałęzi prawa a) odpłatność b) podporządkowanie przełożonym c) osobistości świadczenia d) ryzyko pracodawcy - techniczne – ryzyko ponoszenia ciężarów technicznych, np. niezawiniony przez pracownika przestój - osobowe – związane z zatrudnieniem nieodpowie...

Prawo pracy2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

PRAWO PRACY Prawo pracy to zespół norm, które reguluje stosunki pracy podporządkowanej i innych norm związanych ze stosunkiem pracy. Przedmiotem prawa pracy są stosunki prawne powstające w związku z pracą, i na tle pracy miedzy pracownikiem a pracodawcą. Pracownik—jest to osoba zatrudniona np. umo...

Prawo pracy3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

PRAWO PRACYEtapy rozwoju prawa pracy wg. Kryterium stosunków społeczno- gospodarczych.I Rozwój państwa „nocnego stróża” – zakładało nieingerencje w sfery gospodarcze, cechą charakterystyczną jest indywidualizm, sfera pracy regulowana przez prawo cywilne. Nie sprawdził się i doprowadził do krachu. ...

Ściąga - prawo pracy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3451

1. Cechy wyróżniające prawo pracy od innych gałęzi prawa a) odpłatność b) podporządkowanie przełożonym c) osobistości świadczenia d) ryzyko pracodawcy 1. techniczne – ryzyko ponoszenia ciężarów technicznych, np. niezawiniony przez pracownika przestój 2. osobowe – związane z zatrudnieniem nieodpow...

Prawo gospodarcze po nowelizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1330

Pojęcie prawa gospodarczego Jest kompleksową gałęzią prawa, która tworzy normy prawne dotyczące organizacji i działalności przedsiębiorców. Źródła prawa gospodarczego. - ustawa - Kodeks cywilny w części dot. osób cywilnych i prawnych w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej - ustawa ...

Prawo gospodarcze - Firma

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

Czym zajmuje się prawo gospodarcze? Prawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Prawo gospodarcze będzie się zajmowało regulacją stosunków prawnych, które powstają w przestrzeni pomiędzy państwem a podmiotem gospodarczym. Inaczej mówiąc, jest to sfera stosunków prawnych, k...