Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 259

Gegra - ściąga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1274

Litosfera – skorupa ziemska Atmosfera – (toposfera, stratosf) Hydrosfera – wody 73% Pedosfera – gleba Biosfera – fauna i flora Środowisko geograficzne (przekształcone)- char.przyrodn., poszcz.komponenty uległy przeksz w ponad 50% - pola uprawne, zagosp.przez czł. lasy,wody itp. Środ.antropogeniczne ...

Style i metody kierowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1820

W niniejszej notatce można spotkać takie zagadnienia jak: style kierowania, autorytaryzm, stylu kierowania nastawiony na zadania i na ludzi, czynniki środowiskowe, style zarządzania. Oprócz tego w treści notatki poruszone zostały takie pojęcia jak: fluktuacja kadr, kierowania klubowego, kierowa...

Informatyka podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

GRUPY KOMPUTEROWE 1. Superkomputery ( wieloprocesorowe ) 2. Komputery podstawowego szeregu ( mainframe ) 3. Minikomputery 4. MikrokomputeryPODSTAWOWE BLOKI FUNKCJONALNE KOMPUTERA 1. Jednostka centralna ( procesor, pamięć operacyjna, układy WEJ - WYJ ) 2. Pamięć zewnętrzna ( dyskowa, taśmowa ) 3. U...

Wstęp do informatyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2275

Wymień o opisz struktury sterujące stosowane do budowy algorytmów. Podstawowe struktury sterujące to: bezpośrednie następstwo - wykonaj instrukcję A, potem instrukcję B, potem instrukcję C, itd. wybór warunkowy - jeśli warunek Q jest spełniony wykonaj instrukcję A, jeśli nie to wykonaj instrukcję ...

Informatyka w biznesie - Sieci heterogeniczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1463

Sieci heterogeniczne – Internet – 3 aspekty 1) różne komputery podłączone do sieci Internet 2) różnorodność oprogramowania podstawowego /np. sieci lokalne mogą być różne, TCP/IT wspólna cecha/ w szczególności system operacyjny /Windows, Linux, Windows NT/ 3) różnorodność połączeń między komputeram...

Stanowisko komputerowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

1. Wprowadzenie Stanowisko pracy jest pojęciem ogólnym o szerokim zakresie odniesień. Można mówić np. o stanowisku pracy przy komputerze, taśmie montażowej, w centrali telefonicznej, w dyspozytorni mocy elektrowni, w kabinie samochodu ciężarowego lub maszyny rolniczej. Stanowisko pracy jest ukł...

Prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1575

Tezy egzaminacyjne z przedmiotu kierunkowego PRAWO MIĘDZYNARODOWE część dotycząca prawa prywatnego międzynarodowegoI. Zagadnienia wstępne 1 II. Wąska i szeroka koncepcja (pojęcie) prawa prywatnego międzynarodowego. 1 III....

Nieuczciwa konkurencja - Dumping

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1071

NIEUCZCIWA KONKURENCJACel ustawy: ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, w interesie publicznym przedsiębiorców oraz klientów. Ustawa odnosi się wyłącznie do k...

Osoby prawne - System normatywny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

OSOBY PRAWNEGenezy instytucji osób prawnych należy szukać w prawie rzymskim. Według rozpowszechnionego w nauce poglądu ich zalążkiem była gmina terytorialna, którą początkowa uważano za zbiorowość jednostek, ale później zaczęto określać jako odrębny podmiot praw i obowiązków. Do pełnego rozkwitu in...

Prawo - Sprawiedliwość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

Prawo Moralność - to takie normy, które mówią nam co jest dobre a co złe. Sprawiedliwość - to wartość Prawo – zespól norm ustanowionych i uznawanych przez państwo, które sprawuje nad nim kontrolę przez środki przymusu (stosowane w ostateczności).