Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 258

Współpraca między ofertami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

Współpraca między oferentami Współpraca (czyli inaczej kooperacja) między podmiotami rynkowymi działającym po jednej stronie rynku może odbywać się na różnych płaszczyznach. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z kooperacją pionową między przedsiębiorstwami, wówczas gdy współpracują ze sobą prze...

Wybór optymalnej metody produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1988

Wybór optymalnej metody produkcji i postęp techniczny w długim okresie czasu1. Substytucje pracy ludzkiej i kapitału Praca ludzka jest jednym z najważniejszych czynników produkcji. Jej wpływ na efekty produkcyjne jest bardzo duży, często decydujący. Ponad to jest ona specyficznym czynnikiem produ...

Pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

PROSZĘ NIE SUGEROWAĆ SIĘ ODPOWIEDZIAMI DO PYTAŃ, GDYŻ MOGĄ BYĆ BŁĘDNE ! 1. Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest: a. suma wydatków, jakie należałoby ponieść za korzystanie z innych źródeł energii, b. koszt budowy elektrociepłowni pomniejszony o oszczędności wydatków ...

Geografia ekonomiczna - Kierunki rozwoju geografii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1813

GEOGRAFIA EKONOMICZNAKierunki rozwoju geografii: - regionalny – wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, - ekologiczny – badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, - przestrzenny – przestrzenne struktury i procesy ...

Geografia ekonomiczna - Metodologia geografii ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1568

Geografia 1. Metodologia geografii ekonomicznej a) geografia ekonomiczna jako nauka b) system informacji geograficznej c) system informacji statystycznej d) kartografia 2. System, środowisko a społeczeństwo a) środowisko przyrodnicze i jego elementy b) system interakcji (zależności) środowi...

Geografia ekonomiczna - Procesy społeczno- ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

GEOGRAFIA EKONOMICZNA Aleksandra Dominik „Geografia ekonomiczna –wybrane zagadnienia” 1998r. Wrona, Rak „ Podstawy geografii ekonomicznej”. I. Metodologia geografii ekonomicznej. 1. Miejsce i rola geografii ekonomicznej. 2. System informacji statystycznej. 3. System informacji kartograficznej. I...

Geografia ekonomiczna - PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1778

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA – ZESPÓŁ ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH (RZEŹBA TERENU, DOLEGŁOŚĆ OD MORZA) I POZAPRZYRODNICZYCH (ELEM. ANTROPOLOGICZNE – WYTWORZONE PRZEZ CZŁ.- SZTUCZNE JEZIORA, LASY, BUDYNKI, MIASTA). WPŁYW ELEM. PRZYRODNICZYCH – 1-WYNIESIENIE NAD POZIOM MORZA – ZAMIESZKUJEMY TERENY NIZINNE DO...

Geografia ekonomiczna - SYSTEM, STRUKTURA, PROCES

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1372

GEOFRAFIA EKONOMICZNAFAKTOGRAFIA – konkretne, jednostkowe dane statystyczne, zjawiska gospodarcze przeniesione na liczby. PRAWIDŁOWOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO – w przestrzeni analiza przyczyn ich terytorialnego rozmieszczenia, uwarunkowań i konsekwencji nierównomierności rozwoju gospodarczego poszcze...

Geografia ekonomiczna - Mapa Polityczna Świata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1694

GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA„Mapa Polityczna Świata” Mapa polityczna świata – mapa ta oddaje nam stan zależności politycznych na świecie. Ważna jest data wydania mapy. Istotne jest także miejsce wydania mapy (polityka różnych państw różnie wyznacza granice – robi to tak jak im najbardziej odpowiad...