Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 257

Oligopol

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1624

Oligopol oferentów: ustalenie ceny przy heterogenicznej konkurencji.W konkurencji homogenicznej zakładaliśmy, że produkty wytwarzane przez kilku producentów są nierozróżnialne dla nabywców, czyli nie mają oni żadnych preferencji w stosunku do ofere...

Pajęczynowy model równowagi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1680

Pajęczynowy model równowagi rynkowejPoprzednio prowadząc rozważania dotyczące równowagi rynkowej przyjmowaliśmy, że producenci natychmiast reagują na zmiany ceny rynkowej zmianą wielkości podaży. Dotyczyło to również nabywców. O ile jednak...

Powstanie i rozwój rynków

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1323

Powstanie i rozwój rynków w czasieW trakcie dotychczasowych rozważań przedstawiliśmy różne formy rynków dóbr konsumpcyjnych, nie zastanawialiśmy się jednak nad tym, w jakich sytuacjach powstają nowe rynki oraz od czego zależy i jak w miarę upływu czasu zmienia się forma rynku. Dla wyjaśnienia okol...

Rynki czynników produkcji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2996

Rynki czynników produkcji - uwagi wstępne Zasób i strumień czynnika produkcji W niniejszym rozdziale zajmiemy się rozpatrzeniem ogólnych uwarunkowań dotyczących handlu czynnikami produkcji, zarówno ogólnogospodarczymi (typu: ziemia, praca, ...

Rynki o monopolistycznej konkurencji - Przypadek Gutenberga

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

Rynki o monopolistycznej konkurencji.W dotychczasowej analizie omówiliśmy najpierw konkurencję doskonałą i monopol oferenta. Są to dwa skrajne przypadki form rynku, które w pełnej postaci w realnych gospodarkach rynkowych praktycznie nie występują a...

Rynki o monopolistycznej konkurencji - Konkurencja doskonała

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Rynki o monopolistycznej konkurencji.W dotychczasowej analizie omówiliśmy najpierw konkurencję doskonałą i monopol oferenta. Są to dwa skrajne przypadki form rynku, które w pełnej postaci w realnych gospodarkach rynkowych praktycznie nie występują a...

Rynki oligopolistyczne - Oferent

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197

Rynki oligopolistyczne. Ustalenia wstępne. Rynki oligopolistyczne różnią się od form wcześniej rozpatrywanych tym, że po stronie oferentów bądź nabywców jest na tyle mało podmiotów gospodarczych, że działania jednego z nich w sposób widoczny zmieniają sytuację ekonomiczną pozostałych nielicznych ...

Rynek pracy - Dochód - Czas wolny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1708

Rynki pracy Podaż pracy Praca jest jednym z czynników produkcji sprzedawanych przez gospodarstwa domowe przedsiębiorstwom. Jest jednak czynnikiem produkcji o specyficznych własnościach. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na fakt, że praca jest dla ...

Właściciele

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1099

Właściciele a menedżerowieZakładaliśmy dotąd identyczność osoby właściciela przedsiębiorstwa i osoby menedżera, kierującego bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Przy takim ujęciu założenie o maksymalizacji zysku jako celu działalności przedsiębiorstwa ma naturalne uzasadnienie. Ponieważ stopień z...

Wpływ zmiany otoczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1757

Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty Wielkość optymalnej produkcji, wysokość optymalnej ceny i wysokość maksymalnego możliwego do osiągnięcia zysku monopolisty oferenta zależą od parametrów otoczenia: kosztów produkcji ...