Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 255

Monopol - konkurencja doskonała

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

KONKURENCJA DOSKONAŁA I MONOPOL JAKO SKRAJNE STRUKTURY RYNKU 1. Rynek - całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunki, w jakich one przebiegają Rodzaje rynków: klasyfikacja w/g przedmiotu obrotu: rynek dóbr konsumpcyjnych rynki czynników produkcji: 3. rynek pracy 4. rynek kapitału 5....

Monopolizacja - zrzeszenia monopolistyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

FORMY MONOPOLIZACJI RYNKU I RODZAJE ZRZESZEŃ MONOPOLISTYCZNYCH Pozycja Monopolisty w zakresie produkcji lub zbytu umożliwia przedsiębiorstwu ustalenie ceny monopolowej i osiąganie większych zysków w porównaniu do warunków rynku konkurencyjnego. Z tej racji dążenie przedsiębiorstw do monopolizowani...

Optimum konsumenta - Rynek, popyt, podaż

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Rynek, popyt, podaż. Teoria optimum konsumentaI. Teoria użyteczności a równowaga konsumenta Wyjaśnia sposób funkcjonowania konsumenta na rynku. Oparta jest na funkcji użyteczności. Teoria użyteczności zakłada dążenie konsumenta do maks...

Podaż, popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1638

PODSTAWOWE ELEMENTY TEORII PODAŻY I POPYTU 1. Pojęcie rynku i jego klasyfikacja 1. istota rynku; 2. rynek a mechanizm rynkowy i system regulacji rynkowej; 3. kryteria klasyfikacji i rodzaje rynku; 2. Instytucje i kategorie obsługi rynku 1. pieniądz i ceny oraz ich pochodne; 2. instytucje handl...

Popyt, podaż, cena

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2317

Ma objętość 1 strony zapisana w formacie doc. Wykład z mikroekonomii dotyczący tematów: zasada optymalizacji, zasada malejących korzyści marginalnych, zasada rosnącego kosztu marginalnego, rynek jako podstawowy mechanizm alokacji, narzędzia analizy mikroekonomicznej, istota analizy mikroekonomiczn...

Postępowania nabywców

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1463

POSTĘPOWANIE NABYWCÓWZachowanie konsumenta jest częścią szerszej problematyki, dotyczącej zachowania człowieka w ogóle. W szerokim znaczeniu psycholodzy rozumieją zachowanie, jako każdą dającą się obserwować reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmów do otoczenia. Do je...

Przedmiot mikroekonomii - Kategorie marginalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Obszar, którym interesuje się ekonomia jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim zagadnienia dotyczące funkcjonowania produkcji, handlu, przedsiębiorstw, zachowań kupujących i sprzedających oraz całej gospodarki, a także kwestie pozornie nie związane z problematyką ekonomiczną, a mające istotny wpływ ...

Równowaga w gosp.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

Równowaga w gospodarce zamkniętej Równowaga w gospodarce występuje w sytuacji jednoczesnej równowagi na obu rynkach: towarowym i rynku pieniężnym. Graficzną ilustracją stanu równowagi w gospodarce jest punkt przecięcia krzywej IS oraz krzywej LMr...

Rynek - Elastyczność popytu i podaży

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1477

RYNEK 1. POPYT Popyt - zapotrzebowanie na dany towar, za który nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem pieniężnym Czynniki kształtujące popyt: 1. realne dochody 2. cena danego towaru 3. ceny dóbr substytucyjnych (zastępujących dane dobro) ...

Rynek doskonale konk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

KONKURENCJA DOSKONAŁAW poprzednich rozdziałach analizowaliśmy różne pojęcia kosztów. Zdobyta w nich wiedza pozwoli nam bliżej wyjaśnić zjawisko podaży rynkowej, czyli ilości jakie firmy i całe gałęzie wytwórstwa skłonne są oferować przy różnych poziomach cen. Związek pomiędzy kosztem produkcji a wie...