Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 254

Geografia ekonomiczna - Półwyspy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1414

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA ŚWIAT Szelf - zanurzona część platformy kontynentalnej Części świata dzielą się na kontynenty lub kontynenty się dzielą - jak kto woli Nazwy własne są niezmienne: np.: Zatoka Bengalska i Morze Arabskie zasadniczo się nie różnią a jest inna nazwa. Najdłuższa rzeka świata ...

Finanse SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2709

Minima programowe z zakresu finansów na egzamin SUM 2009 UEK. Pojęcie, przedmiot i metoda nauki finansów. Etymologia pojęcia \"finanse\". System finansowy. Kategorie finansowe. System bankowy w gospodarce rynkowej. Bank centralny i pol...

Makroekonomia - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4291

Testy poruszają m.in. zagadnienia takie jak: PKB, aktywa finansowe, model IS-LM, inflacja, trend wzrostu gospodarczego, teoria Keynes’a, pułapka płynności, iluzja pieniądza, Europejski System Walutowy, podstawowe funkcje pieniądza, kr...

Polityka pieniężna - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2716

Pytania poruszają m.in. zagadnienia takie jak: obszar działań BC, funkcje pieniądza, nominalna depozytu pierwotnego, mechaniczne ujęcie kreacji pieniądza, ilość pieniądza w gospodarce, teorie popytu na pieniądz, motyw spekulacyjny utrzymywania pieniądza, stopy procentowe, cel operacyjny, dwie f...

Socjologia polityki - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia polityki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2828

in. zagadnienia takie jak: państwo i instytucje polityczne, przedmiot socjologii polityki, skale porządkujące. AD.1.Socjologia polityki - to subdyscyplina socjologii, a zarazem jedna z nauk pomocniczych politologii. Zajmuje się badaniem władzy oraz relacji zachodzących między społeczeństwem a pol...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1603

in.: rozwój funkcji personalnej; era przedindustrialna; era industrialna; era postindustrialna; harwardzkie warianty zzl; fazy rozwoju funkcji personalnej; polityka personalna; funkcje zzl; bariery wdrożenia strategii zzl; planowanie potrzeb personalnych; cechy umów o pracę; model kapitału ludzkiego...

System bankowy.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4046

System bankowy - notatki naściąge. W większości krajów, również w Polsce przyjmuje się tak zwany dwuszczeblowy model systemu bankowego. Model ten polega na tym, że na pierwszym szczeblu znajduje się bank centralny danego kraju, ma kluczowe znaczenie w realizacji polityki pieniężnej każdego kraju ora...

Nauki o przedsiębiorstwie.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1827

Przedsiębiorstwo stanowi jednostkę wyodrębnioną pod względem: - prawnym - organizacyjnym - ekonomicznym Płynność finansowa – zdolność do regulowania swoich bieżących zobowiązań. Atrybuty przedsiębiorstwa: - prowadzenie działalności gospodarczej - samodzielność decyzyjna - działanie na własny rach...

Struktura i funkcjonowanie gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka rynkowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1953

Struktura i funkcjonowanie Gospodarki Narodowej. 1. Powstanie, rozwój i ogólna charakterystyka gospodarki budynkowej 2. Podstawowe elementy gospodarki rynkowej 3. Towar 4. Cena 5. Pieniądz 6. Rynek 7. Podstawowe mechanizmy rynku - ich istota i funkcjonowanie 8. Popyt 9. Podaż 10. Konkurencja 11. P...

Interwencjonizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1442

Poruszane w nich zagadnienia to np: zalety systemu gospodarki centralnie planowanej, podstawowe cele gospodarcze, wydatki rządowe itp. INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY Wszystkie kraje świata stoją przed wspólnym problemem ekonomicznym. Problem ten wynika z posiadania niewystarczającej ilości zasobów po...