Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 250

note /search

Cechy marketingu usług organizacji non profit - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Organizacja non profit jest to organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. ...

Finanse międzynarodowe- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 1428

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: daty rozliczenia, kurs sprzedaży, Polski rynek waluowy w praktyce, wprowadzenie k. terminowego, kwotujący. ...

Podstawy organizacji i zarządzania- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1078

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: struktura organizacyjna, elementy sruktury organizacyjnej, więzi pomiędzy elementami struktury organizacyjnej, opis struktury, czynniki które kształtuja organizację. ...

Historia gospodarcza - wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1309

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: począki UE, sytuacja w Europie w czasie II wojny światowej, sytuacja gospodarcza poszczególnych państw, napaść Niemiec na ZSRR, gospodarka brytyjska. ...

Prawo- skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2037

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: różne systemy prawa, elementy normy prawnej, prawo- podziały, akt prawny, poszukiwanie aktów prawnych. ...

Technologie informacyjne- wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1120

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: transakcje, funkcje zapytań, najprostsza postać funkcji zapytania, modele danych, definicja danych. ...

Podstawowe modele przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1736

Jedna jest niepodpisana i wygląda na niedokończoną, na drugiej znajdują się autorzy, zamieszczająca jest wymieniona. Notatka porusza zagadnienia między innymi takie jak: przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka, spółdzielnia, joint venture, podstawowe modele przedsiębiorstwa,

Metody oceny projektów gospodarczych - Notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody Oceny Projektów Gospodarczych
Pobrań: 2856
Wyświetleń: 9912

W materiałach tych znajdziemy podstawowe definicje związane z projektami gospodarczymi, tj. inwestycja, przedsięwzięcie gospodarcze, innowacyjność, itp. Ponadto znajdują się tutaj także metody złożone (dynamiczne) służące do ocen: ARR,

Metoda arytmetyczna Towarzystwa Bedaux

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Towarzystwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

1 Bedaux to ilość pracy ludzkiej, którą przeciętny robotnik w normalnych warunkach pracy i normalnym tempie pracy może wykonać w ciągu 1 minuty, korzystając z odpoczynku przewidzianego dla danej ilości pracy....

Organizowanie procesów pracy w przestrzeni Metoda Blocha-Schmigalli -...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1001

Istota metody Blocha-Schmigalli polega na rozmieszczaniu obiektów w węzłach siatki trójkątnej i badaniu powiązań między nimi. Pomija się rzeczywiste wielkości obiektów zakładając jednakowe odległości (równe przyjętemu modułowi siatki) pomiędzy sąsiadującymi obiektami....