Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 250

Cechy marketingu usług organizacji non profit - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grażyna Śmigielska
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

Organizacja non profit jest to organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. ...

Finanse międzynarodowe- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Igor Styn
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 994
Wyświetleń: 1400

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: daty rozliczenia, kurs sprzedaży, Polski rynek waluowy w praktyce, wprowadzenie k. terminowego, kwotujący. ...

Podstawy organizacji i zarządzania- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Kozień
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1043

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: struktura organizacyjna, elementy sruktury organizacyjnej, więzi pomiędzy elementami struktury organizacyjnej, opis struktury, czynniki które kształtuja organizację. ...

Historia gospodarcza - wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1309

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: począki UE, sytuacja w Europie w czasie II wojny światowej, sytuacja gospodarcza poszczególnych państw, napaść Niemiec na ZSRR, gospodarka brytyjska. ...

Prawo- skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marian Banach
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1967

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: różne systemy prawa, elementy normy prawnej, prawo- podziały, akt prawny, poszukiwanie aktów prawnych. ...

Technologie informacyjne- wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wit Urban
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1120

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: transakcje, funkcje zapytań, najprostsza postać funkcji zapytania, modele danych, definicja danych. ...

Podstawowe modele przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1596

Jedna jest niepodpisana i wygląda na niedokończoną, na drugiej znajdują się autorzy, zamieszczająca jest wymieniona. Notatka porusza zagadnienia między innymi takie jak: przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka, spółdzielnia, joint venture, podstawowe modele przedsiębiorstwa,

Metody oceny projektów gospodarczych - Notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Małecki
 • Metody Oceny Projektów Gospodarczych
Pobrań: 2751
Wyświetleń: 9779

W materiałach tych znajdziemy podstawowe definicje związane z projektami gospodarczymi, tj. inwestycja, przedsięwzięcie gospodarcze, innowacyjność, itp. Ponadto znajdują się tutaj także metody złożone (dynamiczne) służące do ocen: ARR,

Metoda arytmetyczna Towarzystwa Bedaux

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Towarzystwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

1 Bedaux to ilość pracy ludzkiej, którą przeciętny robotnik w normalnych warunkach pracy i normalnym tempie pracy może wykonać w ciągu 1 minuty, korzystając z odpoczynku przewidzianego dla danej ilości pracy....

Organizowanie procesów pracy w przestrzeni Metoda Blocha-Schmigalli -...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 987

Istota metody Blocha-Schmigalli polega na rozmieszczaniu obiektów w węzłach siatki trójkątnej i badaniu powiązań między nimi. Pomija się rzeczywiste wielkości obiektów zakładając jednakowe odległości (równe przyjętemu modułowi siatki) pomiędzy sąsiadującymi obiektami....