Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 250

Cechy marketingu usług organizacji non profit - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grażyna Śmigielska
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Organizacja non profit jest to organizacja, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych. ...

Finanse międzynarodowe- ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Igor Styn
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 980
Wyświetleń: 1260

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: daty rozliczenia, kurs sprzedaży, Polski rynek waluowy w praktyce, wprowadzenie k. terminowego, kwotujący. ...

Podstawy organizacji i zarządzania- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Kozień
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 875

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: struktura organizacyjna, elementy sruktury organizacyjnej, więzi pomiędzy elementami struktury organizacyjnej, opis struktury, czynniki które kształtuja organizację. ...

Historia gospodarcza - wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1141

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: począki UE, sytuacja w Europie w czasie II wojny światowej, sytuacja gospodarcza poszczególnych państw, napaść Niemiec na ZSRR, gospodarka brytyjska. ...

Prawo- skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marian Banach
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1904

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: różne systemy prawa, elementy normy prawnej, prawo- podziały, akt prawny, poszukiwanie aktów prawnych. ...

Technologie informacyjne- wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wit Urban
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1099

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: transakcje, funkcje zapytań, najprostsza postać funkcji zapytania, modele danych, definicja danych. ...

Podstawowe modele przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1526

Jedna jest niepodpisana i wygląda na niedokończoną, na drugiej znajdują się autorzy, zamieszczająca jest wymieniona. Notatka porusza zagadnienia między innymi takie jak: przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółka, spółdzielnia, joint venture, podstawowe modele przedsiębiorstwa,

Metody oceny projektów gospodarczych - Notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Małecki
 • Metody Oceny Projektów Gospodarczych
Pobrań: 2331
Wyświetleń: 9191

W materiałach tych znajdziemy podstawowe definicje związane z projektami gospodarczymi, tj. inwestycja, przedsięwzięcie gospodarcze, innowacyjność, itp. Ponadto znajdują się tutaj także metody złożone (dynamiczne) służące do ocen: ARR,

Metoda arytmetyczna Towarzystwa Bedaux

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Towarzystwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

1 Bedaux to ilość pracy ludzkiej, którą przeciętny robotnik w normalnych warunkach pracy i normalnym tempie pracy może wykonać w ciągu 1 minuty, korzystając z odpoczynku przewidzianego dla danej ilości pracy....

Organizowanie procesów pracy w przestrzeni Metoda Blocha-Schmigalli -...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Istota metody Blocha-Schmigalli polega na rozmieszczaniu obiektów w węzłach siatki trójkątnej i badaniu powiązań między nimi. Pomija się rzeczywiste wielkości obiektów zakładając jednakowe odległości (równe przyjętemu modułowi siatki) pomiędzy sąsiadującymi obiektami....