Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 249

Podanie/ formularz na egzamin komisyjny UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 9058

W pliku znajduje się podanie o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Szablon wniosku jest respektowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Imię i nazwisko: Grupa: Numer indeksu: Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako...

Koszty wynikające z przystąpienia do strefy euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

Cała notatka zajmuje 1 stronę i dotyczy kosztów wynikających z przystąpienia do strefy euro. Koszty wynikające z przystąpienia do strefy euro Utrata suwerenności narodowej w sferze pieniężnej, co wiąże się z: brakiem możliwości wykorzystywania kursu walutowego jako instrumentu polityki gospodarc...

ćwiczenie informatyka - ODSYŁACZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Wśród przedstawionych niżej zwierząt są zwierzęta duże - takie jak niedźwiedź, był czy koń (Rys 2, Rys 3, Rys 1), mniejsze (Rys 5 Kot), czy całkiem małe (Rys 4 Motyl, strona 3) Rys 1 Koń Rys 2 Niedźwiedź Rys 3 Byk Rys 4 Motyl Rys 5 Kot ...

Bilans banku komercyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2716

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rodzaje stawek referencyjnych: Rynek londyński LIBID, LIBOR (London Interbank Bid/Offer Rate) – średnie arytmetyczne stawek oprocentowania depozytów międzybankowych na rynku londyńskim wyznaczana przez British Bankers’ Association (Brytyjskie Stow...

Administracja - Organ podatkowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Obowiązki te nie mogą być przerzucane na podatnika, jeżeli to nie wynika z konkretnych przepisów podatkowych. Jednakże strona w trakcie prowadzonego postępowania powinna współdziałać z organem podatkowym w celu prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, aby uniknąć ewentualnego negatywnego dla s...

Ekonometria II studia stacjonarne - plan wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

Ekonometria II studia stacjonarne - plan wykładu rok akad. 2012/2013, 15 godz Mateusz Pipień, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Eko- nomiczny w Krakowie Plan wy...

Ekonomika Turystyki i Rekreacji(Ćwiczenia)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Michał Rudnicki
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 3934

W zestawach znajdują się pytania z bazy 150 pytań (jest ich ok. 100). Pytania testowe posiadają poprawne odpowiedzi. Kolokwium przeprowadzane jest na platformie moodle. ...

Psychologia Społeczna - Wykład 1-2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Motyka
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1778

Notatka porsza między innymi zagadnienia takie jak: psychologia społeczna jako nauka, psychologiczne koncepcje człowieka, funkcjonowanie człowieka w małej grupie społecznej, teorie zachowań społecznych, uprzedzenie i agresja. ...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw -pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 924
Wyświetleń: 10430

Notatka zawiera między innymi zagadnienia takie jak: instrumeny kredytu kupieckiego, preliminaż obrotów gotówkowych, cele zarządzania finansami, realna i efektywna stopa procentowa, koszty zapasów. ...