Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 247

Metody aktuarialne - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183

  1              1.  „Zorganizowane narzędzie gromadzenia funduszu ubezpieczeniowego, z którego w przyszłości będą finansowane ewentualne  straty”, to definicja ubezpieczenia od strony:    Odp.      a)   ekonomicznej  b)   prawnej  c)   organizacyjno-finansowej   d)   aspektów ryzyka    2.   „Stosu...

Maszyna Turinga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

Maszyna Turinga Maszyna Turinga była jednym z pierwszych modeli komputera, a dokładniej ideą, która w latach późniejszych miała posłużyć przy konstruowaniu komputerów. Jest twórcą jest Alan Turing, wybitny angielski matematyk, który pod koniec...

Prognozowanie i symulacje-ćwiczenia - Autokorelacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316

Ćwiczenia 3 Zad.1 Zdefiniować zmienne: t - pomiary {1,2, …,50} realizacje rozkładu normalnego o średniej 0, odch.stand. 1 Skonstruować szereg: Narysować wykres szeregu czasowego Zbudować model trendu liniowego Zinterpretować parametry modelu Ocenić dopasowanie Ocenić założenia związane ze s...

Prognozowanie i symulacje-ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Ćwiczenia 5 Treść: sezonowe modele addytywne, multiplikatywne Zad. 1 Otworzyć plik Zużycie energii (szereg danych kwartalnych od 1 kwartału 2003 roku). Narysować wykres szeregu czasowego, wykres

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Grotowski, egzamin, testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Grotowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5901

Test z przedmiotu zarządzanie portfelem inwestycyjnym z dr. Michałem Grabowskim. Plik składa się z 4 stron pytań testowych, w części są odpowiedzi. W pliku jest 19 pytań a-b-c- i pytań z możliwymi odpowiedziami: tak-nie. Które zdania są prawdziwe:#a) jezeli krotka sprzedaz jest dozwolona to zbior m...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Grotowski egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Grotowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5775

TEST Czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe:a. W transakcjach na rynku wtórnym uczestniczą emitenci       T/Nb. Imienne świadectwo depozytowe nie jest papier wartościowy i nie może być przedmiotem obrotu     T/Nc. Wartość instrumentu finansowego papieru wartościowego jest to dzisiejsza wysokość do...

Dom towarowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kowalski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

W swojej pracy omówi ę jedn ą z gie ł towarowych, z której s ł d ynie Antwerpia. Antwerpia to przepi ę kne belgijskie miasto z bogat ą histori ą W XVI wieku uchodzi ł . o za najwa ż niejsze i najbogatsze miasto handlowe Europy. Dzi ś to ...

Przykładowe zadania z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Krystyna Przybylska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Zad. 1 Jan Nowak wraz z synem prowadzi zakład rzemieślniczy znajdujący się w domu. Utarg całkowity w ostatnim roku wyniósł 120 tys., a koszty księgowe 50tys. Kapitał finansowy zaangażowany w działalność zakładu w ciągu minionego roku wynosi...

Geografia ekonomiczna - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Geografia ekonomiczna Geografia ekonomiczna jako nauka Geografia - nazwa pochodzi z greki - ge-Ziemia i grapho - piszę, opisuję. Twórca terminu - Eratostenes z Cyreny III w.p.n.e. Współczesna geografia to nauka badająca powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i sp...

Prawo konstytucyjne, cywilne, administracyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr. Małgorzata Moras
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Prawo Prawo i moralność Prawo to zbiór norm ogólnych pochodzących od kompetentnych organów władzy publicznej, na której straży stoi przymus państwowy. Najważniejsze funkcje prawa: kontrola zachowań rozdział dóbr i ciężarów regulacja konfliktów Norma prawna jednej stronie przyznaje uprawnienia, a ...