Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 245

Metody aktuarialne 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1757

Metody aktuarialne  Wykład 6  Kalkulacja składki w  ubezpieczeniach  non-life   2012-11-19  2  Kalkulacja wysokości składek ubezpieczeniowych powinna  respektować tzw.   trzy   złote reguły ubezpieczeniowe:   Regułę równowagi składek i świadczeń   Reguła ta nazywana jest także podstawową regułą  r...

Metody aktuarialne 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Metody aktuarialne  Wykład 7  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe  i metody ich tworzenia  2012-12-06  2  Ubezpieczyciel szczególnie zainteresowany jest tym, jaka  część zebranych składek w danym roku obrachunkowym  przypada na zobowiązania tego roku, a jaka część składek,  odszkodowań i świadczeń ...

Metody aktuarialne-elementy teorii ruiny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589

Metody aktuarialne  Wykład 8  Elementy teorii ruiny  2012-12-06  2  Model z czasem ciągłym  3  2012-12-06   Proces nadwyżki finansowej ubezpieczyciela jest to  pewna (losowa) funkcja czasu  U ( t ) zdefiniowana w  następujący sposób:     g...

Powtórka rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1596

Powtórka rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Zad. 1. Rozkład kwot indywidualnych szkód przedstawia tabela: 10 20 30 40 0,1 0,1 0,5 0,3 Wyznaczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną oraz wariancję kwot indywidualnych szkód Jakie jest prawdopodobieństwo, że kwota indywidua...

Metody aktuarialne-ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1302

Powtórka rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Zad. 1. Rozkład kwot indywidualnych szkód przedstawia tabela: 10 20 30 40 0,1 0,1 0,5 0,3 Wyznaczyć i zinterpretować wartość oczekiwaną oraz wariancję kwot indywidualnych szkód Jakie jest prawdopodobieństwo, że kwota indywidua...

Indywidualny model ryzyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

I ndywidualny m odel ryzyka Opis modelu W celu opisania indywidualnego modelu ryzyka, będziemy teraz rozważać portfel ubezpieczeń P składający się z n ryzyk . O ryzykach wchodzących w skład P zakładamy, że są: niezależne tzn. szkody powstałe w i -tym ryzyku nie wpływają na szkody powstałe w j -tym...

Indywidualny model ryzyka - Dystrybuanta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1407

I ndywidualny m odel ryzyka Opis modelu W celu opisania indywidualnego modelu ryzyka, będziemy teraz rozważać portfel ubezpieczeń P składający się z n ryzyk . O ryzykach wchodzących w skład P zakładamy, że są: niezależne tzn. szkody powstałe w i -tym ryzyku nie wpływają na szkody powstałe w j -tym...

Rozkład sumy niezależnych zmiennych losowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2793

Rozkład sumy niezależnych zmiennych losowych Rozważmy dwie niezależne zmienne losowe posiadające dystrybuanty odpowiednio . Dystrybuantę sumy otrzymujemy ze wzoru: i nazywamy splotem dystrybuant , co symbolicznie zapisujemy: . W przypadku, gdy rozkłady są ciągłe : , co również symbolicznie będziem...

Model kolektywny ryzyka - rozkład łącznych szkód

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1757

Model kolektywny ryzyka - rozkład łącznych szkód (część zadań jest to kontynuacja z 2 zestawu) Zad. 1. Wyznaczyć funkcję tworzącą momenty i funkcję charakterystyczną dla rozkładu łącznych szkód w kolektywnym modelu ryzyka. Zad. 2. Wyprowa...

Kalkulacja składki w ubezpieczeniach non-life

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 952

Kalkulacja składki w ubezpieczeniach non-life Zad. 1. Zakład ubezpieczeń posiada 200 polis ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rozkład wysokości szkód dla pojedynczej polisy jest następujący: 0 100 200 300 400 500 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Obliczyć i zinterpretować wartość...