Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 244

Ekonometria-zadanie - Poziom istotności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

Zadanie domowe – do policzenia na kartce.  Proszę przy testach zachować wysoką dokładność obliczeń.    ZADANIE 1 . Dany jest model:  t t t m α γw ε      Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  4  5  6  mt   0  0  1  1  1  1  wt   1  0  1  1  0  1  Wartości krytyczne testu D-W dla T=6 oraz ...

Sprawdzian z ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Ostatni sprawdzian z Ekonometrii!!  ☺   Czas: 180 min. 24-05-2004  Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer albumu    Odpowiedzi na pytania teoretyczne proszę udzielać względnie krótko, wypisując wzory i niezbędny komentarz. Liczy się to,  żeby nie zapomnieć o żadnej ważnej sprawie, natomia...

Ekonometria-zadanie domowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Zadanie domowe – do policzenia na kartce.  Proszę przy testach zachować wysoką dokładność obliczeń.    ZADANIE 1 . Dany jest model:   =  +  +   Odpowiednie dane zawiera tabela:  t  1  2  3  4  5  6  mt   0  -3  0  -3  0  -3  wt   1  -1  -1  1  1  -1  Wartości krytyczne testu DW dla T=6 oraz k=2 (po...

Ekonometria-zadanie - model regresji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

Zadanie nr 17 Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli poniżej, dobrać postać analityczną modelu regresji: y i x i 30 100 50 150 90 200 80 300 100 350 120 450 120 550 160 600 140 700 150 900 150 1000 170 1050 160 1200 Y= wydatki na odzież i obuwie(w zł) X= wydatki ogółem (w zł...

Metoda reprezentacyjna-Zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

1. Województwo Małopolskie liczy, z pominięciem miast Krakowa, Tarnowa i Nowego Targu 179 gmin. Na koniec 2011 roku zamieszkałe były przez następujące liczby osób: i L.mieszk tys.os. i L.mieszk tys.os. i L.mieszk tys.os. i ...

Metoda reprezentacyjna-Zadania - Przedział ufności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1736

Przykład 1 Badaniu poddano partię kiełbasy zwyczajnej ze względu na średnią zawartość w niej tłuszczu. Partia kiełbasy składa się z N = 2 000 batonów umieszczonych na 4 wózkach wędzarniczych. W losowaniu ze zwracaniem pobrano próbę n = 180 batonów ze wszystkich wózków traktowanych łącznie, bowiem,...

Metody aktuarialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3766

Metody aktuarialne  Wykład 1  Co to są metody aktuarialne ?  Literatura podstawowa   Kowalczyk Patrycja, Poprawska Ewa, Ronka- Chmielowiec Wanda „ Metody aktuarialne ”, PWN  Warszawa 2006.   Michalski T., Twardowska K., Tylutki B.,  „ Matematyka w ubezpieczeniach.   Jak to  wszystko policzyć?” , ...

Metody aktuarialne 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1344

Metody aktuarialne  Wykład 2  Indywidualny   i kolektywny model  ryzyka  2012-10-27  2  1. Portfel  ubezpieczeń  2012-10-27  3  Portfel ubezpieczeń  Ilościowy zbiór ryzyk w znaczeniu przedmiotu  ubezpieczenia, jakie obsługuje zakład ubezpieczeń.   Wszystkie ubezpieczenia prowadzone przez dane  tow...

Metody aktuarialne 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

Metody aktuarialne  Wykład 3   Modele liczby szkód     2012-10-28  2   Liczbę szkód (roszczeń) w ubezpieczeniach  najczęściej modeluje się za pomocą dyskretnej  zmiennej losowej  K , której rozkład można  zapisać następująco:             Jest to tzw.  rozkład arytmetyczny .    3  2012-10-28    ...

Metody aktuarialne 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

Metody aktuarialne  Wykład 5  Modelowanie ryzyka  ubezpieczeniowego w  ubezpieczeniach na życie  2012-11-11  2  Tablice trwania życia  Tablice  trwania  życia  opisują  hipotetyczne  populacje o liczebności początkowej  0 l   (najczęściej  100  000  osób)  podając  dla  odpowiednich  grup  wieku  ...