Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 243

Analiza Wielowymiaroiwa-Pakiet R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Rozdział 1 Pakiet R R jest nazwą zarówno języka programowania jak i platformy programistycznej wy- posażonej w zbiór ponad 1000 bibliotek (pakietów). Pierwsza wersja  R  została na- pisana przez Roberta Gentlemana i Rossa Ihake w latach 90-tych. R jest projektem otwartym (Open Source Initiative) na...

Krótkie wprowadzenie do środowiska R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Daniel Kosiorowski – Krótkie wprowadzenie do środowiska R 1    KRÓTKIE WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA R    Środowisko R jest profesjonalnym systemem przeznaczonym do prowadzenia  analiz  statystycznych, tworzenia własnych narzędzi statystycznych, wykonywania obliczeń i  symulacji komputerowych oraz two...

Podstawowe zastosowania R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Podstawowe zastosowania R  Pakiet MCMCglmm Szymon Drobniak  Instalacja R  ajnowszą wersję R można ściągnąć ze strony  N  http://cran.r-project.org/bin/windows/base  Po  zainstalowaniu  w  Menu  Start  pojawi  się  grupa  ‘R’  pozwalająca  na  uruchomienie  konsoli  R.  Praca  w  samej  konsoli  prz...

Preliminaria dotyczące wielowymiarowej analizy statystycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497

Daniel Kosiorowski – Wstęp do wielowymiarowej analizy danych z programem R – wykład nr1  1    1    PRELIMINARIA DOTYCZĄCE WIELOWYMIAROWEJ  ANALIZY STATYSTYCZNEJ    Zbiór danych – „ Boston Housing ” – pochodzi z pracy Harrisona i Rubinfelda (1978), w której  autorzy zamierzali zbadać czy „czyste pow...

Wielowymiarowa analiza danych z programem R – Laboratorium nr 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 266

D. Kosiorowski – Wielowymiarowa analiza danych z programem R – Laboratorium nr 1  1    PRZYKŁAD NR 1    x0]  yx  z (…) … regresji liniowej dla danych log(Animals), sporządzić diagram rozrzutu, wykonać diagnostykę regresji, ocenić istotn...

Wielowymiarowa analiza danych z programem R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

D. KOSIOROWSKI - WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH  Z PROGRAMEM R – LABORATORIUM 5.  2013        1.   Za  pomocą  symulacji  porównaj  rozkład  z  próby  odchylenia  standardowego  oraz  mediany  odchyleń  absolutnych  od  mediany  (MAD)  w  przypadku...

Badania operacyjne-informacje wstępne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

INFORMACJE WSTĘPNE     I Zasady uczestnictwa w zajęciach   1. Ćw. są obowiązkowe z tym, że dozwolona jest 1 nb. nieusprawiedliwiona (kolejne powinny być uspr.  zwolnieniem lekarskim na bieżąco).  2. Uczestnictwo w wykładach nie jest obowiązkowe.  3.Proszę na bieżąco informować (mailem) o ipn-ach, s...

Zagadnienie kolejek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1428

  1  Zagadnienie kolejek    HISTORIA:  Teoria  kolejek  (queueing  theory)  narodziła  się  w  czasie  II  wojny  światowej  przy  rozwiązywaniu  różnorakich  problemów  wojskowych  np.  lądowanie  wielu  bombowców  na  stosunkowo  niewielkiej liczbie lotnisk o małej powierzchni.     TERAŹNIEJSZOŚĆ...

Teoria kolejek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Teoria kolejek Uwagi wstępne Kolejki spotykamy wszędzie. Każdy z nas co najmniej kilkakrotnie oczekiwał na obsługę: w kawiarni, w księgarni, w bibliotece, w banku itp. Przykładem kolejek jest oczekiwanie na połączenie telefoniczne ...

Badania operacyjne-zadania - programowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

Zadanie 4.9  Firma techniczna miesza trzy surowce, tak aby wytworzyć dwa produkty: dodatek do paliwa (DP) oraz  rozpuszczalnik (R). Każda tona DP składa się z 2/5 t surowca 1 i 3/5 t surowca 3. Tona R składa się z  1/2  t  surowca  1,  1/5  t  surowca  2  i  3/10  t  surowca  3.  Produkcja  firmy  ...