Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 242

Wielkość popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1358

www.aeportal.net        Ćwiczenia     Popyt  na  pieniądz   zapotrzebowanie  podmiotów  gospodarczych  spoza  sektora  bankowego  na  pieniądz  gotówkowy oraz bezgotówkowy, który można natychmiast zamienić na gotówkę.    Czynniki określające wielkość popytu :      Zawieranie bieżących transakcji...

Badania operacyjne-sprawozdanie 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Małgorzata Gaczkowska        SPRAWOZDANIE NR 6  z zajęć w dniu 22. listopada 2010        1.  Sformułowanie problemu    Firma kurierska zajmuje się organizacją dostaw i dostarczaniem pilnych przesyłek.  Przedsiębiorstwo  pracuje  7  dni  w  tygodniu,  a  zapotrzebowanie  na  usługi  kurierskie  jest...

Ekonometria-zadania - oszacowanie modelu w ramach KMRL

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Błażej Mazur
 • Ekonometria
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2037

Zadanie domowe – wymagalne po 26 października 2008. Do policzenia na  kartce przy użyciu kalkulatora!    ZADANIE 1 . Pewien badacz uważa,  że zależność wielkości nakładów państwa na  szkolnictwo wyższe w kolejnych latach w pewnym kraju od PKB o...

Kartkówka z Ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Błażej Mazur
 • Ekonometria
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1470

  Kartkówka z Ekonometrii   Czas: 120 min.   16-01-2009  Imię    Własnoręczny podpis     Nazwisko    Nr albumu    Proszę uważnie czytać treść zadań    Dokładność obliczeń: 3 miejsca po przecinku.  1.   ( 35 pkt. ) Dany jest model:  ut  = ( ut1, ut2 )  V ( ut ) = Σ     E ( ut ) =  0   cov ( uti ,  u...

Ekonometria-zadania - Regresja liniowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2135

Zadanie 1. Dany jest model regresji liniowej: yt = β0 + β1xt + εt, gdzie realizacje zmiennych yt i xt zawarto w poniższej tabeli: yt 0.5 0.65 0.85 0.95 xt 1 2 3 4 Zastosować EUMNK przyjmując założenie o 

Ekonometria-zadania - Estymator

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

Zadanie 1. Na podstawie danych z kilku rodzin o najniższych dochodach przyjęto zależność między wysokością dochodu (xt, w tysiącach złotych) a wydatkami na żywność (yt, w setkach złotych): yt = β0 + β1xt + εt. Dokonać estymacji parametrów stosując e...

Ekonometria-plan prezentacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Mateusz Pipień
 • Ekonometria
Pobrań: 189
Wyświetleń: 931

Plan prezentacji Treść zadania Oceny MNW β1 + β2 β0 + β 2 1 + ln(β3) Różnica parametrów β1 i β2 jest istotnie różna od ich podwojonej sumy Wydajność pracownika z wykształceniem wyższym i czteroletnim stażem pracy wynosi 6 tysięcy sztuk Odwrotność wydajności pracownika z wykształceniem wyższym i czt...

Komsta - Wprowadzenie do środowiska R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.3 N...

Analiza Wielowymiaroiwa-informacje podstawowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Ka rt a  p rz edmiotu W y d z i a ł :   W y d z i a ł   Z a r z ą d z a n i a K i e r u n e k :   I n f o r m a t y k a   i   E k o n o m e t r i a I.  I nfor macje pod sta wowe Nazwa przedmiotu Analiza wielowymiarowa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski Kody/Specjalności ...

Analiza Wielowymiaroiwa-Wprowadzenie R

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wielowymariowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Wstęp do pakietu R      Pakiet R moŜna pobrać i zainstalować ze strony – http://www.r-project.org       Pomoc:    - Jeśli znamy nazwę funkcji, np. ?solve lub help(solve)    - Jeśli nie znamy nazwy funkcji:   help.start() lub help.search("szukany tekst")      Przypisywanie wartości zmienny...