Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 241

Karta_programowa_przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

Karta programowa przedmiotu:  Matematyka     Studia stacjonarne I stopnia  Wydział Finansów, kierunek: Finanse i Rachunkowość  (wykład 30h, ćwiczenia 30h)    1.   Elementy logiki. Iloczyn kartezjański zbiorów, relacje (równowaŜności...

Matma - Relacje własności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197

RELACJE Własności: 1) zwrotność 2)symetria 3)antysymetria 4)przechodniość 5)zupełność Relacja jest, gdy spełnia: Relacją równoważności (1,2,4) Porządkiem częściowym (1,3,4) Porządkiem zupełnym (1,3,4,5) Praporządkiem (1,4,5) Wektory są liniowo niezależne , gdy z poniższego wynika, że każde al...

Wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 854

Kapitalizacja ciągła Kapit. zł z góry Stopa równoważna z góry Stopa efektywna z góry St z góry na st z dołu: St przeciętna prosta Stopa przeciętna złożona z góry Stopa przeciętna ciągła Uwzględnienie inflacji Stopa dyskontowa Weksle Model oprocentowania prostego Kapitalizacja złożona zgodna z d...

Odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

1. Karta Narodów Zjednoczonych 2. Ograniczenie w wykonywaniu suwerenności na podstawie dobrowolnej umowy międzynarodowej 3. 311 888 km², obszar morskich wód wewnętrznych Polski - 2005 km² oraz obszar morza terytorialnego - 8682 k...

Użytkowanie wieczyste

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Użytkowanie wieczyste Prawo użytkowania wieczystego należy do praw rzeczowych. Ustanowienie użytkowania wieczystego możliwe jest tylko na gruntach należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje na podstawie umow...

Interpretacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1351

Modalna (wartość typowa / dominanta ) „Mo”- najczęściej występująca wartość; miara tendencji centralnej Średnia arytmetyczna - średnio argumenty przyjmują wartość X; miara mianowana o dużej wartości poznawczej w odniesieniu do zbiorowości jednorodnej Średnia geometryczna - badanie tempa zmiany zj...

Rachunkowość - definicje - Kapitał

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Kapitał -kategoria finansowa, ekonomiczna, znaczenie makroekonomiczne. Podmiotowe ujęcie kapitału: k. bankowy; przedsiębiorstwa; funduszy powierniczych; ludzki (nie jest ujęciem podmiotowym). Kapitał przedsiębiorstwa -[źródła finansowania aktywów (kapitał w przeds.)]; wartość posiadająca zdolność...

Podstawy rachunkowości (22 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa czy instytucje. Chodzi tu o zjawiska i procesy dotyczące majątku i kapitału. Odzwierciedlenie w ujęciu rachunkowości ...

Podstawy Prawa wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 3416

"Roszczenie jest to możliwość domagania się od indywidualnie oznaczonej osoby konkretnego zachowania. Zachowanie to może polegać na działaniu, zaniechaniu lub znoszeniu. Osoba, której przysługuje roszczenie, posiada prawo do zwrócenia się do organów państwa o zastosowanie przymusu, gdy oso...

Opakowalnictwo i przechowywanie żywności - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Opakowalnictwo i przechowywanie żywności
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2933

Definicje opakowania: pojemnik stosowany do okrywania produktów; - towary przeznaczone do tego aby osłaniać względnie łączyć inne towary, przystosowywać je do magazynowania i transportu oraz ochraniać je przed wpływem atmosfery; - całościowo lub częściowo owiniecie towaru w celu ochrony podc...