Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 236

Przykladowe zadanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Przykładowe  zadanie:                       Mając dane dotyczące wielkości kosztów całkowitych (wyrażonych w tys. zł) i wielkości produkcji (wyrażonej w setkach sztuk) pewnego przedsiębiorstwa     produkcyjnego dla kolejnych sześciu lat należy oszacować i zinterpretować parametry strukturalne lin...

Klasyczna Metoda Najmniejszych kwadratów i Tw.Gaussa - Markowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3178

Klasyczna Metoda Najmniejszych kwadratów i Tw.Gaussa - Markowa Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów (KMNK) jest najczęściej stosowaną (choć nie jedyną) metodą estymacji jednorównaniowego modelu liniowego. Estymacja (szacowanie) parametrów sprowadza się do przypisania nieokreślonym liczbowo pa...

Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi objaśniającymi - parametry str...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi objaśniającymi.Estymacja i intepretacja. Postać ogólna modelu ekonometrycznego: y  =  β 0 +  β 1 x 1 +  β 2 x 2 +  ε Postać empiryczna modelu ekonometrycznego (po oszacowaniu parametrów): ˆ y  = ˆ β 0 + ˆ β 1 x 1 + ˆ β 2 x 2 gdzie: y  - 

Fundusze celowe - regulacje prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

FUNDUSZE CELOWE Art. 29 Ust. z 30 czerwca 2005. o finansach publicznych Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizacje wyodrębnionych zadań. Publiczne fundusze celowe jako alternatywna w stosunku do budżet...

Makroekonomia - pytania i odpowiedzi - Motyw portfelowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

1. charakterystyka nowej makroekonomii klasycznej - główne zagadnienia Gospodarka natychmiast się równoważy - doskonała elastyczność cen i płac. Oparta na racjonalnych założeniach polityka państwa - jasność w jakim okresie czasu jest prowadzona. Ingerencja państwowa jest zbędna i niewłaściwa. Źródł...

Marketing Uslug finansowych - wstep - Marketing relacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

Marketing usług finansowych WYKŁAD 1 20.02.1012r. p.607(kat ubezpieczeń) zaliczenie projektu + Podręcznik” Marketing instytucji finansowych” Maria Płonka Marketing jest nauką stosowaną i jego pojęcie ewoluuje w czasie. Pierwotnie marketin...

Marketing wewnetrzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Marketing 05.03.2012r. Marketing wewnętrzny stymuluje postawy proklienckie wszystkich pracowników nie tylko tych związanych ze świadczeniem obsługi klienta ale również średniego personelu. Cele marketingu wewnętrznego Cele Sposoby osiągania celów Cel strategiczny Realizowany przez dyrekcje(najwy...

Marketing - misja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

16.04.2012r Marketing Na ćwiczenia podpunkt 6, porównać cenowo produkty konkurencji. 13.05 nie ma wykładu! Misja: cel główny wyróżnia rolę jaką firma chce spełnić na rzecz otoczenia w którym funkcjonuje i oznacza zbiór najważniejszych wartości, pragnień i idei, wokół których wznoszona jest orga...

Rynek w aspekcie ekonomicznym - Rynek nabywcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Marketing 12.03.2012 W4 Strona PODMIOTOWA - po stronie popytu: osoby fizyczne, które chcą pomnożyć swój kapitał - po stronie podaży: instytucje, za pomocą których się te potrzeby realizuje Strona PRZEDMIOTOWA - po stronie popytu : potrzeby i kwalifikacje związane z kapitałem (pomnażanie, pożycza...

Segmentacja klientow - Petryfikacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

17.04.2012r marketing wykład Segmentacja klientów Segmentacja - podział rynku na względnie jednorodne grupy klientów, celem sformułowania dla nich określonego programu marketingowego Przesłanki segmentacji - rozszczepienie popytu - możliwość dostosowania produktów do potrzeb nabywców - możliwoś...