Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 230

Socjologia wykłady - problemy do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1974

Wykłady z socjologii - na co zwrócić uwagę: homo economicus i homo socius - różnice ograniczenie obserwacji zewnętrznej i wewnętrznej, norma wewnętrzna i zewnętrzna wobec rzeczywistości socjologia i zdrowy rozsądek - róznice wg Baumana poz...

Istota, struktura i podstawy prawne rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Soczówka
 • Rachunkowość
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2954

Istota, struktura i podstawy prawne rachunkowości   Rachunkowość - uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty działalności podmiotów i jest podstawą podejmowania decyzji gospodarczych.   Uniwersalność rachunkowości wyraża się w możliwości j...

Wynik finansowy jednostki gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Halina Soczówka
 • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1071

Wynik finansowy jednostki gospodarczej Wynik finansowy - ostateczny rezultat działalności przedsiębiorstwa, który jest wyrażony wartościowo i dotyczy wyznaczonego okresu czasu. Wyrażamy go w postaci pieniężnej. Wynik ten może wystąpić w postaci wielkości dodatniej (zysku), bądź w wielkości ujemn...

Analiza porównawcza - wartość przyszła i bieżąca

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1960

07.05.2012 Wskaźniki zadłużenia - samodzielnie przerobić ANALIZA PORÓWNAWCZA W CZASIE wartość przyszła i wartość bieżąca efektywna stopa procentowa renta (sposób jej liczenia) stopa realna Czemu wartość pieniądza zmienia się w czasie? preferencja bieżącej konsumpcji inflacja ryzyk „pewne są ty...

Analiza udziału w rynku test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aganieszka Hajdukiewicz
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3227

Efekt popytowy- uzewnętrznia czynniki związane z ogólną pojemnością rynku (dochody, liczba i struktura ludności itp.)Efekt udziału- uwzględnia wpływ czynników interakcji między przedsiębiorstwami (dodatki świadczy o rosnącej konkurencyjności przedsiębiorstwa)Efekt...

Analizy ekonomicznej - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

ANALIZA EKONOMICZNA: Jako metoda: metoda poznania zjawisk i procesów gospodarczych, polegająca na ich podziale na elementy składowe oraz badaniu powiązań i zależności przyczynowo-skutkowych między tymi elementami Jako funkcja zarządzania: działania, mające na celu przygotowanie informacji anali...

Ekonomia Integracji Europejskiej w pigułce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 882

Efekt domina - gdy dochodzi do liberalizacji stosunków gospodarczych pomiędzy dwoma państwami, wówczas trzecie, pozostające na zewnątrz, na tym traci, otrzymując jednocześnie bodziec do podjęcia działań mających na celu zbliżenie z państwami liberalizującymi stosunki. Im większy obszar objęty lib...

Unia celna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Sytuacja wyjściowa: analizowany kraj jest duży - oznacza to, że wprowadzenie przez niego cła będzie miało znaczący wpływ na ceny na rynku światowym, ponieważ eksporterzy, dla których rynek kraju H jest ważny, obniżą ceny zbytu do poziomu P4, aby zapobiec spadkowi popytu na ich produkty. W konsekw...

Elastyczność popytu - Rodzaj

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1512

Samuelson rozdział 3 i 4 1. Popyt     a) Funkcja popytu     b) Determinanty popytu     c) Interpretacja parametrów liniowej funkcji popytu     d) Odwrócona funkcja popytu 2. Elastyczność popytu     a) Cenowa           - Rodzaje popytu...

Ekonomia Menadżerska - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1309

Samuelson rozdział 6 1. Funkcja produkcji; funkcja Cobba-Douglasa 2. Funkcja kosztów 3. Produkt krańcowy i przeciętny 4. Krótki i długi okres w produkcji 5. Prawo malejącego produktu krańcowego 6. Krańcowy przychód z czynnika; krańcow...