Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 22

Prawa organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1673

Prawa organizacji i zarządzania Zasady efektywnego podejścia do procesów zachodzących w organizacji, które można wykorzystać.   Prawo podziału (autorstwa Adama Smitha) Jeżeli powtarzająca się praca jakiejś jednostki lub zespołu zostanie podz...

Szkoły organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1638

Szkoły organizacji i zarządzania   Szkoły nauki organizacji i zarządzania Szkoła klasyczna Kierunek "naukowej organizacji pracy" - przełom XIX i XX wieku Kierunek administracyjny określany jako nurt administracyjno - biurokratyczny Kierunek socjologiczno - psychologiczny Szkoła sto...

Derekrutacja - opis procesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4186

Derekrutacja Derekrutacja - proces zmniejszania zatrudnienia na określonych stanowiskach pracy w organizacji, niezależnie od przyczyn wywołujących ten proces.   Przyczyny derekrutacji : Z inicjatywy pracownika (odejścia dobrowolne) Z inicjatywy pracodawcy Negatywne (efekty pracy) Neutralne (o...

Funkcja personalna (kadrowa)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 7742

Funkcja personalna/kadrowa (XIX-XXw.) - całokształt działań związanych z funkcjonowaniem ludzi w organizacji obejmujących czynności o charakterze wykonawczym i regulacyjnym.     Modele funkcji personalnej   Model tradycyjny 1920 Podział pracy, produktywność, kontrola pracowników, motywowan...

Planowanie w obszarze funkcji personalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1176

Planowanie w obszarze funkcji personalnej   Planowanie - proces informacyjno-decyzyjny polegający na pozyskiwaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i zestawianiu w odpowiednich układach informacji o działalności organizacji i zasobach ludzkich.   Planowanie w obszarze funkcji personalnej oznacza przew...

Proces zatrudniania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1456

Proces zatrudniania   Rekrutacja - proces zapewniający organizacji pracowników w wymiarze ilościowym, jakościowym, czasowym, przestrzennym realizowany w odniesieniu do planu zatrudnienia Nabór Dobór Adaptacja   Potrzeba zatrudnienia nowej osoby może wynikać z: Dywersyfikacji działalności org...

Systemy okresowych ocen pracowniczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1680

Systemy okresowych ocen pracowniczych   Ocena - wyrażony ustnie lub pisemnej osąd wartościujący o kimś lub o czymś   Ocenianie - wyrażony ustnie lub pisemnie pogląd wartościujący cechy osobowe, zachowania (kompetencje) oraz efekty pracy zatrudnionych pracowników   Obiekt oceny - nie pracownik ...

Wnętrze organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1974

Wnętrze organizacji Kultura organizacyjna Kultura organizacyjna - zbiór założeń, wartości, norm, które zostały wypracowane, odkryte lub stworzone przez społeczność danej organizacji w toku jej rozwoju i które manifestują się w określonych zachowaniach jej członków.   Artefakty - widzialne, ale t...

Prawo publiczne gospodarcze - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aldona Piotrowska
 • Prawo publiczne gospodarcze
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2513

PRAWO PUBLICZNE GOSPODARCZE wykłady dr Aldona Piotrowska Najważniejsze informacje Wolność (swoboda) dział. gosp. -ma charakter pierwotny w stosunku do władzy publ., oznacza swobodę zachowania się, w granicach wyznaczonych przez prawo -na organach państwa i innych podmiotach spoczywa obowiązek po...

Normy prawne: podział. definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

Normy prawne   Norma prawna - najmniejsza cząstka systemu prawa przedmiotowego. Jest to reguła (zasada postępowania) ustanowiona lub uznana i chroniona przez państwo.   Norma prawna różni się od innych norm (moralnych, religijnych, towarzyskich) tym, że opatrzona jest sankcją przymusu państwow...