Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 217

Finanse - System finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 5194

Finanse ( S. Owsiak) Współcześnie przez finanse rozumie sie ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością społeczną i gospodarczą człowieka. Podmioty gospodarujące powszechnie posługują sie pieniądzem. Chodzi o to, aby działalność była bezpieczna. Warunki funkcjonowania podmiotów...

Analiza finansowa - rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Wyrobek
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2324

o. , rynek towarowy, spółka akcyjna, rynek kapitałowy, rynek pracy. Notatka zawiera informacje takie jak: stan finansowy, wyniki finansowe, wskaźniki obrotowości, kapitał obrotowy, rentowność, koszty pośrednie oraz średni stan zapasów. Analiza ekonomiczna-analiza odnosząca się do działalności go...

Makroekonomia - Wady PNB

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Makroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3871

Nie uwzględnia szarej strefy gosp. przestępczości kryminalnej. 2. Nie uwzględnia wartości czasu wolnego. 3. Nie uwzględnia takich czynników dobrobytu jak: odpowiednie warunki pracy, poczucie bezpieczeństwa, stosunki międzyludzkie. 4. Nie obejmuje wielu cennych dóbr i usług nie objętych transakcjami...

Organizacja i zarządzanie - powtórka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Walas-Trębacz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 7644

składa się z 11 stron i porusza między innymi takie kwestie jak: proces zarządzania, rola managera, cele organizacji, organizowanie, podejmowanie decyzji, 5 typów zachowań kierowniczych, reguła przekory Le Chatelier'a, rodzaje struktur organizacyjnych, 5 cech idealnej biurokracji Webera, strategia ...

Filozofia - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Bukowski
 • Filozofia i etyka
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 5320

in. takie jak: baza empiryczna nauk indukcyjnych, spór o rozwój świata, materia wg spirytualistów, ontologia i jej pojęcia, nurt heraklitejski a nurt parmenidejski, podział egzystencjonalizmu, nurt sceptyczno-krytyczny, trójfazowy proces poznania u Kanta, pojęcie prawdy – nieklasyczne. 1.nurt ...

Historia architektury i sztuki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 8330

Pierwszy zawiera jedynie wymienione zagadnienia na egzamin z danego przedmiotu. Drugi plik wyjaśnia pojęcia m. in. takie jak: ryton, kanelury, tryglif, reliefy, stoa, portret dynastyczny, portret werystyczny, empora, antepedium, refektarz, kapitularz itp. KULTURA KRETEŃSKA (minojska) - ok. 3000-...

Pytania na egzamin z zarządzania procesowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 5908

in. zagadnienia takie jak: ekonomiczna koordynacja, podejście funkcjonalne, model Rummlera, scrum, ujecie procesowe, czynniki determinujące. 1) Do podstawowych mechanizmów ekonomicznej koordynacji działań zalicza się: a) władzę b) integrację c)etykę d) rynek 2) W klasycznej typologii, w re engin...

Marketing międzynarodowy - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Żbikowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 4865

in. zagadnienia takie jak:strategia wejścia, procedura makrosegmentacji, rozwój dystrybucji, strategie Kulhavy, rodzaje strategii cen, style reklam, cykl życia produktu międzynarodowego. (…) … międzynarodowym. 1) dystans władzy: mały (

Marketing międzynarodowy - materiały na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Żbikowska
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5621

Zakres ten jest następujący: definicje i istota marketingu międzynarodowego, marketing międzykulturowy, marketing globalny, internacjonalizacja, teoria makroekonomiczne, motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, otoczenie w marketingu międzynarodowym, ryzyko walutowe, formy współpracy między k...

Statyka matematyczna - test z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 8211

in. zagadnienia takie jak: estymacja statystyczna, estymator, przedział ufności, hipoteza statystyczna, poziom istotności, test istotności, wnioskowanie statystyczne. 1. Estymacja statystyczna jest to: a) ocena wartości nieznanych parametrów rozkładu bądź ich funkcji, które charakteryzują rozkł...