Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 216

Filozofia - wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3262

Wykład I Początki filozofii - VII/VI w p. n. e. Jońska filozofia przyrody. 1. Na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia (epoka brązu) istniały w Grecji 3 ośrodki kultury: - Kreta (najstarszy ośrodek) - kultura minojska - kultura pałaców, które stanowiły centra administracyjne. Ok. 1700 r p.n.e...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 7462

Zarządzanie strategiczne - wykłady prof. Halina Piekarz Literatura: A.Stabryła „Zarządzanie strategiczne” Zarządzanie strategiczne - proces definiowania i redefiniowania strategii w reakcji na zmiany otoczenia lub wyprzedzający te zmiany, a nawet je wywołujący oraz sprzężony z nim proces implement...

Analiza finansowa - test - Rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 11389

Na 5-stronicową notatkę składają się 2 tablice (rachunek zysków i strat oraz bilans spółki), a także 4 zadania. Poruszone zostają następujące kwestie: analiza wyniku operacyjnego, sposób obliczania dźwigni operacyjnej, analiza czynniko...

Transport międzynarodowy - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Marian Banaś
 • Transport i spedycja w handlu międzynarodowym
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4396

Ponadto notatka zawiera opracowane pytania na egzamin. Transport (def. ekonomiczna) - to odpłatne świadczenie usług polegających na przemieszczaniu ładunków i osób oraz usług pomocniczych bezpośrednio z nimi związanych. Proces transportowy - to stanowiący jedną całość, ciąg czynności koniecznych d...

Bankowość - bank centralny - Prezes NBP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2506

BANK CENTRALNY W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM Spis treści 1 Historia Bankowości w Polsce 3 Bankowość w Polsce w okresie 1918 1989 3 System bankowy w okresie transformacji 4 2 Struktura polskiego systemu bankowego 5 2.1 NBP 5 Prezes NBP 5 Rada Polityki Pieniężnej 6 Zarząd NBP 7 2.2

Zarządzanie procesowe - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4767

in zagadnienia takie jak: proces, rodzaje procesu, poziomy efektywności, benchmarking, wady reengineringu, cele procesów, pomiar procesów, procesy rutynowe, aspekt strukturalny i podmiotowy charakteryzujący procesy zarządzania, rola diagnozy w doskonaleniu procesów, wykres Ishikawy, mapa powiązań pr...

Współczesne koncepcje zarządzania - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 8386

GOW- to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, dalszym przekazywaniu czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Wiedza- to zorganizowany zbiór informacji wraz z regułami ich interpretowania. Źródła- poznawcze i doświadczenie. Wiedza jawna- jes...

Egzamin pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Drobny
 • Konkurencyjność na rynku turystycznym
Pobrań: 602
Wyświetleń: 4144

Pytania z egzaminu Konkurencyjność przedsiębiorstw: Konkurencja jako stan czy proces (trzeba dopracować): Konkurencja jako cecha wolnego rynku bywa charakteryzowana jako pewien jego stan bądź proces, którego uczestnicy przejawiają aktywność. Konkurencja jako stan, w szczególności konkurencja dosko...

Metody organizacji i zarządzania - opracowanie na podstawie książki Zb...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Janusz Czekaj
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 2233
Wyświetleń: 8708

I. POJĘCIA: metoda - jest to systematyczny sposób postepowania przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegos dzialania, migawkowych wiec sklad migawkowych układ jego stadiów. Ewolucja metod wg. Mouchota i Moleta Metody heurystyczne Metody zracjonalizowane Metody klasyczne Kategorie metod (od najog...

Filozofia - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Bukowski
 • Filozofia
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 11298

Przykładowe pytania: 1. Podział filozofii 2. Dwie metody dyskusji według Sokratesa 3. Co różnie metafizykę oraz epistemologię Arystotelesa i Platona? 4. Czym różnie się genetyczny empiryzm od natywizmu? 5. Co to jest metodyczne wątpienie? 6. Koncepcja rozwoju świata 7. Na czym polega