Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 215

Efektywność rozwoju - Wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Efektywność rozwoju: Mierniki jakościowe: 1.Techniczne uzbrojenie pracy: 2.Wydajność pracy: 3.Produktywność majątku: 4.Absorpcja pracy żywej przez uprzedmiotowioną: 5.Pracochłonność: 6.Majątkochłonność przychodów ze sprzedaży: 7.Rentowność sprzedaży: 8.Rentowność majątku: 9.Rentowność pra...

Bilans: aktywa, pasywa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2681

Bilans Aktywa Pasywa Trwałe Obrotowe Kapitał własny Kapitał obcy *wartości niematerialne i prawne: -autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje; -prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych,

Przetargi: korzyści, czynniki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

P rzetarg jest formą instytucjonalnie zorganizowanego kontaktu pomiędzy stronami pragnącymi zawrzeć transakcję handlową; ma on charakter zorganizowanego konkursu, w którym uczestniczy wielu ubiegających się o dokonanie transakcji, a organizator wybiera spośród nich tego, który oferuje najlepsze K...

Rozwój przedsiębiorstw.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

Przedsiębiorstwo = całość = struktura = system (kompleks) = organizacja Gospodarcza, prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia nadwyżki przychodów ze sprzedaży nad kosztami ich uzyskania, który po opłaceniu należnych podatków jest podstawą dalszego jego rozwoju stanowiącego nadrzędny...

Podział sposobów postępowania stosowanych w działalności organizatorsk...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Metoda Metoda (wg. T.Kotarbińskiego)jest to systematyczny sposób postępowania, przy czym sposób oznacza umyślny tok jakiegoś działania, a więc skład i układ jego stadiów. PODZIAŁ SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZATORSKIEJ: zasady - ogólne wskazówki, wytyczne działań organiz...

Fazy rozwoju koncepcji marketingu - tabela

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Fazy rozwoju koncepcji marketingu (orientacji biznesowych) Orientacja Kładzie nacisk na… Charakterystyka i cele „ Zasłyszane” Czas występowania USA Europa Zachodnia Europa wschodnia PRODUKCYJNA wytwarzanie *wzrost produkcji  kontrola i redukcja kosztów osiąganie zysków z efektu skali `Każdy ...

Kryteria segmentacji konsumentówn - Cechy nabywcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

Kryteria segmentacji konsumentów I Cechy nabywcy: Przykłady: @ geograficzne: Region kraj, region kraju (jedn. administracyjna, np. województwo małopolskie) Urbanizacja miasto/wieś Wielkość miejscowości miasta do 10 000, 10-2...

Ustalanie cen

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

Metody ustalania cen: 1)oparte na kosztach (produkt-koszt-cena-wartość-nabywcy): *Metoda narzutu na koszty („koszt plus”) - dodanie standardowego narzutu do kosztu produktu *Metoda zysku docelowego - ustalenie ceny, która przy założonym poziomie popytu umożliwi osiągnięcie oczekiwanego zysku (wyr...

Oprogramowanie - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Wilusz
 • Informatyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1204

OPROGRAMOWANIE Algorytm - dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji , pozwalający na rozwiązanie każdego zadania danego typu; nazwa algorytm wywodzi się od nazwiska perskiego matematyka, który opisał pozycyjny system kodowania dziesiętnego liczb i sztukę liczenia...

Zadanie na koszty relewantne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Babuśka
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 567
Wyświetleń: 6076

Zadanie to porusza kwestie wykorzystania kosztów relewantnych w podejmowaniu decyzji. Wykorzystanie kosztów relewantnych w podejmowaniu decyzji w decyzjach typu: produkować samemu czy kupować? Firma XYZ wytwarza podzespoły A wchodzące w skład wyrobu X, ponosząc następujące koszty jednostkowe: Wysz...