Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 205

Argumenty na rzecz protekcjonizmu słuszne w określonych warunkach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3983

Informacje zawarte w notatce to: argumenty na rzecz protekcjonizmu, wymieniono rodzaje o słuszności danych takie jak: poprawy relacji wymiennych, ochrona przemysłu raczkującego, korekty ułomności rynku, ochrony kultury krajowej. Argumenty na rzecz protekcjonizmu współczesne tradycyjne słuszne w ...

Kryzys Europejskiego Systemu Walutowego 1992-1993

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2254

doc. Notatka na temat Kryzys Europejskiego Systemu Walutowego 1992-1993, zawiera takie informacje, jak: przyczyny kryzysu, atak spekulacyjny na funta, skutki kryzysu. Kryzys Europejskiego Systemu Walutowego 1992-1993 1. Przyczyny kryzysu: Niedostateczny stopień konwergencji gospodarek krajów U...

Kryzys zadłużeniowy lat 80

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4193

Kryzys zadłużeniowy lat 80. - przykład kryzysu pierwszej generacji. Przyczyny zewnętrzne: wzrost cen ropy naftowej- Czterokrotny wzrost cen ropy naftowej (1973-1974) -dwukrotny wzrost cen ropy naftowej (1978-1979) - Wzrost podaży kapitału na międz. rynku kredytowym na skutek zdeponowania nadwyżek ...

Inżynieria Finansowa Szopa test egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr inż. Andrzej Szopa
 • Finanse
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4340

Dokument zawiera łącznie 60 pytań testowych bez podanych prawidłowych odpowiedzi. Porusza zagadnienia takie jak: opcje egzotyczne, funkcje kapitału, zobowiązania bieżące, ryzyko finansowe, OTC, instrumenty pochodne,

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Grotowski egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Grotowski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4424

Dokument zawiera 15 pytań testowych i 4 pytania otwarte bez odpowiedzi. Porusza zagadnienia takie jak: kowariancja stóp zwrotu, współczynnik korelacji stóp zwrotu, linia charakterystyczna, współczynnik beta, model Markowitza, zbiór minimalnego...

Ekonomia matematyczna Malawski egzamin testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Malawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 686
Wyświetleń: 8225

Pytania egzaminacyjne na egzamin z ekonomii matematycznej u prof. Andrzeja Malawskiego na UEK. Tematy pojawiające się w notatce: właściwości zbiorów produkcji, optimum społeczne Pareta, Twierdzenie Minkowskiego, własności systemu produkcji ze względu na maksymalizacje zysku, Debreu, zasada abstrakcj...

Analiza techniczna, Grotowski, ćwiczenia, kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Michał Grotowski
 • Analiza techniczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4592

Prezentacje zawierają także zadania obowiązujące na kolokwium. Tematyka obejmuje poniższe zagadnienia. System transakcyjny (pojedyncza akcja), System transakcyjny (pojedynczy kontrakt), Analiza zniesien linii kapitału, Stop Loss, System transakcyjny ? wiele instrumentów, Analiza linii kapitału, Śre...

Ekonomia matematyczna, Ćwięczek, egzamin, testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ilona Ćwięczek
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 3766
Wyświetleń: 16247

W niniejszych materiałach znajdują się zadania dotyczące relacji preferencji, funkcji użyteczności, zbioru budżetowego, konsumpcji w równowadze, własności relacji preferencji, ekonomia Debreu z własnością prywatną, system konsumpcji maksymalizacja użyteczności pod warunkiem ograniczeń budżetowych, ...

Wspólna polityka handlowa UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polityka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4200

WPH WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA UE Egzamin – 3 czerwca (na ostatnim wykładzie) Wykład 1 25.02.2009 Wspólna polityka handlowa pojawia się na etapie: ▪ Unii Celnej ▪ Unii Gospodarczo - Walutowej ▪ Wspólny rynek Strefa wolnego handlu – znosi się cła; ograniczenia ceł; zachowanie ceł autonomicznych...

Handel zagraniczny - Podstawowe formy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Maciuszek
 • Handel międzynarodowy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3227

Ma objętość 10 stron. Przedstawione są tutaj notatki z zajęć dotyczących handlu zagranicznego. Handel zagraniczny w wąskim znaczeniu odnosi się do dóbr materialnych sprzedawanych za granicę lub zakupywanych za granicą (nie bierzemy usług!!) Wiedziałeś, że usługi nie wchodzą w grę. Jeśli nie ściągni...