Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 20

Mapa polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 2786

Mapa polityczna   Niektóre państwa znikają, a pojawiają się nowe, przesuwane są granice polityczne, bywają zmieniane podstawowe (Cejlon - Sri Lanka, Birma - Myanmar) i oficjalne nazwy państw (

Ochrona przyrody - Mapa polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1631

Mapa polityczna   Niektóre państwa znikają, a pojawiają się nowe, przesuwane są granice polityczne, bywają zmieniane podstawowe (Cejlon - Sri Lanka, Birma - Myanmar) i oficjalne nazwy państw (

Przemysł samochodowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2149

Przemysł samochodowy   Samochód - pojazd bez koni   Początki motoryzacji: 1771 - pierwszy wypadek samochodowy - kolizja pojazdu parowego konstrukcji Nicolasa Josepha Cugnota z murem przy prędkości 4km/h 1886 - narodziny samochodu (konstrukcji Daimlera) 1895 - bracia Michalin stworzyli ogumie...

Religie - podział wyznaniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2226

Religie   Podział wyznaniowy Dane dot. podziału wyznaniowego   Główne religie świata (w mln osób) Chrześcijaństwo - 2254 Katolicyzm - 1130 Protestantyzm - 385 Prawosławie - 255 Anglikanizm - 83 Islam - 1434 Hinduizm - 914 Buddyzm - 385   Najbardziej rozpowszchnioną religią siata jest chr...

Rolnictwo jako dziedzina życia człowieka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2079

Rolnictwo   Rolnictwo należy do najstarszych dziedzin gospodarczej działalności człowieka. Jego początki sięgają czasów prehistorycznych.   Rolnictwo pojawiło się najprawdopodobniej w różnych miejscach kuli ziemskiej, gdy powiększające się gromady ludzkie nie mogły już się wyżywić tylko ze zb...

Przesłanki globalizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1526

Globalizacja   Przesłanki globalizacji: Wzrost powiązań gospodarczych Tworzenie się jednolitego rynku w skali globu Postęp naukowo-techniczny Liberalizacja gospodarki Wzrost konkurencji międzynarodowej   Globalizacja to proces spon...

Polityka budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1337

Polityka budżetowa   Budżet państwa - zespół rachunków przedstawiających na okres jednego roku kalendarzowego wszelkie stałe wpływy i obciążenia państwa.   Zasady budżetowe Zasada zupełności (powszechności) Zasada jedności Wszystk...

Polityka pieniężna - Inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1372

Polityka pieniężna   Polityka pieniężna - polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza krajowego w celu wspierania rozwoju gospodarczego oraz stabilizowania poziomu produkcji i zatrudnienia.   Pieniądz - powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczane ...

Polityka - sztuka rządzenia państwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 931

Polityka - sztuka rządzenia państwem.   Współczesna definicja: Polityka - działalność władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa z zagranicą.   Polityka gospodarcza (ekonomiczna) - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, ...

Unia Ekonomiczna i Monetarna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1036

Unia Ekonomiczna i Monetarna   Unia Ekonomiczna i Monetarna stanowi kolejny krok w kierunku pełnej integracji Unii Europejskiej.   Integracja monetarna ma na celu przezwyciężenie barier w funkcjonowaniu wspólnego rynku, do których n...