Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 193

Kryteria przyjęć II stopnia, chemia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Studia II stopnia Notatka to kryteria przyjęć na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Niniejsze zasady przyjęć pochodzą z rekrutacji na kierunek chemia. rekrutacja na studia II stopnia - kierunek Chemia        wiadomości ogólne Studia te mogą podjąć osoby, któr...

Kryteria przyjęć II stopnia, kosmetologia, Uniwersytet Jagielloński, K...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1757

kosmetologia - studia II stopnia - uzupełniające magisterskie Zasady kwalifikacji Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia wyższych studiów licencjackich na kierunku kosmetologia.Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest ostateczny wynik postępo...

Egzamin licencjacki 2011 - egzamin wstępny II stopnia, fizyka, Uniwers...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

Studia II stopnia Notatka to przykładowy egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Test ten jest egzaminem licencjackim z 2011 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i może posłużyć jako przykładowy zestaw pytań na egzamin ...

Rachunkowość małych firm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Osikowicz
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3605

Informacje zawarte w notatce dotyczą zagadnień: procedura ustalania podatku, obciążenia publiczno-prawne. dr Marcin Osikowicz Karta podatkowa - zadania Pan Kowalski prowadzi usługi rusznikarskie w Krakowie. Nikogo nie zatrudnia. Pytani...

Współczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Adam Marszałek
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2905

Informacje zawarte w notatce to: zarządzanie wg Druckera, przedsiębiorstwo, cele organizacji, efekt synergii, rodzaje kierowników, zarządzanie oparte na kontroli, szkoła systemów społecznych, zarządzanie jakością, organizacja wirtualna, program Ishikawy, koncepcja zero defektów. Są to opraco...

Marketing międzynarodowy - Strategia standaryzacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5579

Ekwiwalencja BM Problem równoważności badań prowadzonych w różnych kulturach. Trudności mogą się pojawić przy określaniu celu badań i problemu badawczego. Ekwiwalencja pojęciowa, w różnych krajach, różnych kulturach jedno i to samo pojęcie może bowiem oznaczać odmienne rzeczy. Różnorodne kultury ...

Kolokwium zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Bazan-Bulanda
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3997

Za jakie czyny (wymienić i opisać cztery) grozi w prawie autorskim odpowiedzialność karna? przywłaszczenie - bezprawne przypisanie sobie autorstwa utworu lub artystycznego wykonania rozpowszechnienie utworu w wersji oryginalnej bez po...

Zarządzanie sobą jako priorytet współczesnego menedżera

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Randak-Jezierska
 • Trening interpersonalny i adaptacyjny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1883

Praca stanowi ciekawą pozycje, obejmuje 7 stron, wraz z bibliografią. Zarządzanie sobą jako priorytet współczesnego menedżera Zarządzanie sobą jest zagadnieniem niezwykle szerokim. Pojęcie zarządzania sobą zawiera kilka części składowych takich jak: zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie strese...

Zarządzanie strategiczne pyt + odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 7420

W pliku opracowano odpowiedzi na 7 kluczowych tematów, takich jak: wyróżniki atrakcyjności sektora; zasady tworzenia map grup strategicznych; procedura tworzenia strategicznej karty wyników; zalety i wady ograniczenia metod scenariuszowych. A także: metody, którymi można zbadać produkt; definicja...