Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 19

Teorie objaśniające rodzaje bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

Temat: Teorie objaśniające rodzaje bezrobocia. 1. TEORIA BEZROBOCIA FRYKCYJNEGO Podstawową teorią objaśniającą bezrobocie frykcyjne jest teoria poszukiwań na rynku pracy powstała w latach 70-tych XX wieku, a jednym z jej najważniejs...

Metodologia badań społecznych - koncepcja racjonalistyczna nauki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Przemysław Kisiel
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3241

WYKŁAD 1 - 27.02.09 LITERATURA: Babbie „Podstawy badań społecznych”, PWN Warszawa 2008; H. H. - Kruger „Metody badań w pedagogice” Pedagogika GWP, Gdańsk 2007; Ch. Frankfort - Nachmias i D. Nachmias „Metody badawcze w naukach społecznych“ Zysk i S-ka, Poznań 2001; W. Goriszowski „Podstawy metod...

Makroekonomia - Wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1988

Makroekonomia Wykład 2 (17) 2004-02-23 POLITYKA FISKALNA - zmiana na rynku dóbr i usług: ∆G(+) — wzrost wydatków państwa Krótki okres: ↑ ↓ C = a + b ( 1 - t ) Y ↑ - s r ↑ ↓ I = e - d r ↑ ↓ ↓ NX = g - m Y ↑ - n r ↑ Długi okres: C K r 0 ; r ↑ NX K (…) …, to realne zasoby pieniądza spadają...

Makroekonomia - WYKŁAD 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2751

Makroekonomia Wykład 3 (18) 2004-03-01 Popyt na pracę jest popytem pochodnym i zależy od popytu na dobra wytwarzane przez przedsiębiorstwo. Jeśli popyt na te dobra jest wysoki, wtedy istnieje potrzeba zwiększenia poziomu produkcji, aby za...

Makroekonomia - WYKŁAD 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1561

Makroekonomia Wykład 4 (19) 2004-03-08 Ceny mogą być kształtowane przez mechanizm popytowo - podażowy (rynkowy) lub też przez koszty (poziom kosztów) - one także określają poziom cen. Musimy się przyglądnąć strukturze kosztów. Jednym z czynników kosztów są płace. Dlatego mówimy o dostosowaniach ...

Makroekonomia - WYKŁAD 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1652

Makroekonomia Wykład 5 (20) 2004-03-15 Rodzaje bezrobocia (ze względu na jego źródło): frykcyjne strukturalne klasyczne keynesowskie (koniunkturalne). Ad.1. Przyczyna: zmiana miejsca zamieszkania przez ludzi (znalezienie nowej pracy wymaga czasu); a także ułomności fizyczne i psychiczne pewne...

Makroekonomia - WYKŁAD 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1666

Makroekonomia Wykład 6 (21) 2004-03-22 Kiedy występuje tylko bezrobocie naturalne to trzeba podjąć takie działania, aby to bezrobocie obniżyć. Te działania to np. zalecenia szkoły propodażowej - obniżenie rozpiętości pomiędzy płacami brutto i netto, czyli np. obniżenie krańcowej stopy podatku do...

Makroekonomia - WYKŁAD 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2282

Makroekonomia Wykład 7 (22) 2004-03-29 INFLACJA Mierniki inflacji: deflator PKB, ceny dóbr i usług (WZK - wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych). W WCK bierzemy także wartość towarów importowanych (tego nie ma w deflatorze PKB). Kolejna wyższość WCK nad deflatorem PKB to fakt, że deflator też m...

Makroekonomia - WYKŁAD 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1813

Makroekonomia Wykład 8 (23) 2004-04-05 Mówi się, że: „inflacja jest ciągnięta przez popyt lub pchana przez koszty.” Inflacja popytowa: popyt większy niż możliwości produkcyjne (czyli większy niż

Zależności między środowiskiem geograficznym a społeczeństwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Wrona
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2590

Kierunki wyjaśniające zależności między środowiskiem geograficznym a społeczeństwem   Środowisko przyrodnicze (naturalne) - całokształt składników przyrody. Nieożywione (abiotyczne): wody, gleby, klimat, ukształtowanie powierzchni Ożywione (biotyczne): świat roślinny i zwierzęcy   Środowisko ...