Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 180

Geografia ekonomiczna - jednostki niemetryczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jednostki niemetryczne stosowane w krajach anglossaskich. Następne zagadnienie to przedrostki do tworzenia nazw jednostek wtórnych. W dalszej częsci notaki możemy dostrzec definicje geografii oraz odpoweidź na pytanie skąd pochodzi nazwa geografi...

Finanse międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: rynek walutowy, miejsce zaierania transakcji: rynek OTC, giełdowy, międzybankowy, klientów detalicznych; data waluty: dziś, jutro, pojutrze, termin. Motywy zawierania transakcji walutowych, bank...

Kultura organizacji- prezentacja multimedialna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: kultura organizacji, znaczenie kulury organizacji, czynniki decydujące o kulturze organizacji, zarządzanie kulturą organizacji, historia kultury organizacji, porównanie kultury organi...

Rachunkowość - prezentacja 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: cele zajęć, w których można dostrzec przyszłe umiejętności po przestudiowaniu tego rozdziału. Ponadto znajduje się wprowadzenie ze szczegółowym wytłumaczeniem pojęć rachunkowości i rachunkowości finansowej. W istocie rachunkowości można odnaleść p...

Rachunkowość - prezentacja 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: system rachunkowości podwójnej. Ponadto na kolejnym slajdzie znajduje się opracowanie rejestrów gdzie możemy również dostrzec klasyfikaje na rejestr zwykły i rejestr ogólny. Następnie poruszona jest również kwestia konta teowego gdzie widnieje zal...

Rachunkowość - prezentacja 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: cele zajęć z których można się dowiedzieć jakie sa predyspozycje po przerobieniu owego rozdziału, następienieporuszony jest również temat porzeby dokonywania korekt skąd dowiemy się definicji pojęć akch jak: transakcje wewnętrzne, transakcje zewnę...

Rachunkowość sprzedaży i kosztu towarów sprzedanych- prezenacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

Notatka porusza między innymi zgadneinia takie jak: ewidencja przychodów ze sprzedaży, pomiar wartości sprzedaży jak i zwroty i rabaty na sprzedaży skąd możemy sie dowiedzieć definicje sprzedaży brutto oraz sprzedaży netto. Ponadto znajdziemy również opracowanie rabatów gotówkowych. Z dalszej części...

Rachunkowość - notatki z wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Notatka porusza między innymi zgadnienia takie jak: cel rachunkowości oraz podmio rachunkowości. Poruszony jes również problem czym zajmuje się rachunkowość. Znajdziemy również podział użytkowników informacji na zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wymieniono również funkcje rachunkowości w gospodarce m...

Elementy prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2114

Porusza ona zagadnienia takie jak: przedmiot regulacji prawa, podmiot stosunków prawnych, metoda regulacji, prawo cywilne, działy prawa cywilnego, prawo podmiotowe i jego realizacja, uprawnienia kształtujące, domniemania, przedmio...

Ubezpieczenia społeczne cw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1897

Notatki mają 9 stroni poruszone zostały w nich następujące zagadnienia: zdarzenia losowe, strony umowy, zasady ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna, ryzyko socjalne, rodzaje ryzyka socjalnego i świadczenia, płatnicy składek, zasiłek chorobowy, brak prawa do zasiłku, wymi...