Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 179

S TRATEGIA WEJŚCIA I OBSŁUGI RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - MARKI WOJAS - p...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1715

S TRATEGIA WEJŚCIA I OBSŁUGI RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - MARKI WOJAS CZĘŚĆ III GRUPA KrDUZa1012 Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 03.01.2013 Spis treści Wprowadzenie W dzisiejszych czasach dla firmy najważniejszymi atutami są przetrwanie i rozwój w dłuższej perspektywie czasu. Aby ten rozwój mógł mi...

Freony - historia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1806

Freony:    chlorofluorowęglowodany CFCs;    zsyntetyzowane 1930;    kiedyś: aerozole, klima, lodówki, izolacje, elektronika;    teraz: analityka medyczna, leki dla alergików;    łącząc się z ozonem tworzy tlenki chloru i fluoru oraz para wodn...

Gospodarka otwarta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

GOSPODARKA OTWARTA - występuje w niej wymiana towarów i usług między krajami Miara otwarcia - udział eksportu i importu w PKB, handel zagraniczny Współczesne gospodarki handlowe są raczej otwarte. Polska - po 1989 roku gospodarka otwarta, od 2010 rola eksportu w PKB straciła na znaczeniu z po...

Strategia wiedzy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1393

StW - Strategia wiedzy: zaangażowanie procesów związanych z wiedza do istniejących lub nowych obszarów wiedzy dla osiągnięcia celów strategicznych równoważenie zasobów wiedzy organizacyjnej i zdolności do wiedzy pozwalającej wprowadzić (i utrzymać) produkty lub usługi wśród konkurencji. Strateg...

Wiedza i zarządzanie nią

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Nurty filozoficzne rozpatrujące zagadnienie ludzkiego poznania: Racjonalizm - prawdziwa wiedza nie ma źródła w zmysłowych doświadczeniach, lecz w procesach zachodzących w umyśle człowieka; wiedza tworzona jest dedukcyjnie poprzez odwołanie się do umysłowych konstruktów, takich jak: pojęcia, prawa...

Prawo egzamin z odpowiedziami(2)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Skąd wynika zasada nieinterwencji w prawie międzynarodowym publicznym? Z Karty Narodów ONZ Co to jest klauzula europejska w konstytucji RP? Art. 90 ust.1 Konstytucji - ograniczenie w wykonywaniu suwerenności Jakie terytorium należy do RP (łącznie z morzem)? Terytorium lądowe, powietrzne, morskie,...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 5355

Pojawiają się tu wzory, jednak głównie poruszane w nich są następujące treści: stopy zwrotu, wartości oczekiwane, odchylenia standardowe, korelacje stóp zwrotu, linia charakterystyczna, stopa zwrotu z portfela, linia kombinacji, zbiór minimalnego ryzyka, pocisk Markowitz\'a, globalny portfel minima...

Historia filozofii - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jordan Piotr Śliwiński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

jpeg. Notatka charakteryzuje następujących filozofów: Protagoras, Tomasz z Akwinu, Bonawentura, Galileusz, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Hegel, Marks, Feuerbach, Comte, James, Bergson, Poincare, Twardowski, Schlick, Wittgenstein, Russel, Husser...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Barbara Podolec
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1932

jpeg. Plik to notatki z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: korelacja dodatnia, miary dobroci dopasowania funkcji regresji, odchylenie standardowe składnika resztowego,

Badania operacyjne cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Jaworski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1799

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierająca następujące informacje: degeneracja algorytmów transportowych, model przydziału zadań, algorytm transportowy, algorytm węgierski, CPM, PERT, wariant kosztowy, model wyboru asortymentu produkcji ze zmiennymi przełączającymi, wieloetapowe