Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 175

note /search

Współczesne Teorie Socjologiczne wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 3248

Współczesne teorie socjologiczne Wykład 1 06-10-2006 Współczesne teorie socjologiczne - to koncepcje, które pojawiły się po II wojnie światowej, były jednak zakotwiczone w tym co się działo wcześniej. Jest to umowne rozumienie współczesności. Teoria ma wiele różnych znaczeń. Występuje przeważni...

Wywiad swobodny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3031

Wywiad swobodny: - ma charakter rozpoznawszy, pomaga w sprecyzowaniu problemu i uporządkowaniu głównych wątków -polega na swobodnej rozmowie ankietera z respondentem (brak ustalonej kolejności, formy, treści pytań, wszystko dostosowane d...

Zmiana społeczna i problemy społeczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1022

Wykład 22 luty - różne sposoby ujmowania zmian społ. - ścisłe powiązanie problemów ze zmianami dokonującymi się w społeczeństwie - problematyka zmian społ. jak przebiegają ? POJĘCIE ZMIANY Zmiana to różnica w stanie jakiegoś zjawiska występująca w czasie zmiany mają mieć różny charakter Rozwój...

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

TEMAT 4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Dwa podstawowe obszary procesu organizowania praca pojedynczych osób - projektowanie treści pracy funkcjonowanie grup ludzi bądź innych większych całości - projektowanie struktury organizacyjnej (departamentalizacja) A . PRACA POJEDYNCZYCH OSÓB P odział pracy to ...

STYLE KIEROWANIA I STYLE ZARZĄDZANIA

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2121

TEMAT 6 STYLE KIEROWANIA I STYLE ZARZĄDZANIA Ważne słowa : styl - sposób postępowania, zachowania się metoda - świadome i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu; sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk taktyka - sposób, metoda postępowania mające doprowad...

KOMUNIKACJA, INFORMACJA I DECYZJA W ZARZĄDZANIU

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

TEMAT 8 KOMUNIKACJA, INFORMACJA I DECYZJA W ZARZĄDZANIU Komunikowanie się a praca kierownika Skuteczne kierowanie się jest istotne dla kierowników ponieważ: 1. jest to proces za pośrednictwem którego realizuje się funkcje kierownicze (planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolę) 2. jest ...

Controlling projektów i inwestycji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 994

POJĘCIE PROJEKTÓW I INWESTYCJI Projekt to jednorazowe zadanie o określonym czasie trwania, przydzielonych zasobach i celu jego realizacji. Projekt polega na dostarczeniu rozwiązania problemu inwestorowi. Projektem możemy nazwać także jednorazowa produkcja niepowtarzalnego, jednostkowego produktu-...

System rezerwy federalnej.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

Wojciech Wiśniewski Grupa KrDFr1025 TEMAT: GENEZA, OKOLICZNOŚCI I ETAPY POWSTANIA FED, CELE POLITYKI PIENIĘŻNEJ ORAZ INSTRUMENTY JEJ REALIZACJI . Geneza, okoliczności i etapy powstania FED System Rezerwy Federalnej - SRF (Federal Reserve System lub Federal Reserve - w skrócie FED) jest bankiem ce...

Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu.

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 812

1.Przedstaw systematykę form organizacyjnych sprzedaży. Organizacja sprzedaży obejmuje wszystkie działania przedsiębiorstwa mające na celu dostarczenie wyrobów do nabywców w odpowiednim czasie, miejscu i w pożądanych przez nich ilościach. Powszechnie wyróżnia się 2 podstawowe formy organizacji sp...

Historia doktryn politycznych i prawnych - Teorie umowy społecznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Teorie   umowy społecznej   Hobbes  – homo homini  lupus Est    zrzeczenie  się  wolności jednostkowej, przez  zawar cie  umowy społecznej  na zasadzie  każdy  z  każdym,  przekazującej  całą  władzę  suwerenowi.  Władca  państwa  Lewiatan  zobowiązany  wyłącznie  jest  do  zapewnienia  bezpieczeńs...