Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 169

Teoria zachowania konsumentów - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Teorie zachowań konsumentów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2226

Dokument ma 14 stron i porusza zagadnienia takie jak: metoda rotacji miesięcznej w cyklu kwartalnym, schemat doboru próby, budżet gospodarstwa domowego, przychody netto, źródła utrzymywania gospodarstw domowych, grupy społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych, gospodarstwa pracowników, gospodarstw...

Makroekonomia - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2625

W pytaniach poruszone zostały następujące zagadnienia: nowa makroekonomia klasyczna, skuteczność polityki fiskalnej w modelu Fleminga, wzrost wydatków państwa a zmiana wydatków konsumpcyjnych , inwestycji i eksportu netto, motyw portfelowy trzymania pieniądza, krzywa Philipsa a szok podażowy, prywa...

Wprowadzenie do makroekonomii, pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2737

W treści notatki znajdziemy opracowanie podstawowych zagadnień i pojęć z przedmiotu makroekonomia. Notatka to 5 stron w formacie doc. Sporządzona została w postaci leksykonu pojęć ekonomicznych. Pojęcia z zakresów: determinanty dochodu narodowego, popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagranicz...

Makroekonomia, opracowanie Begga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 2282
Wyświetleń: 9156

Schemat ruchu okrężnego w gospodarce. Produkt narodowy brutto (PNB). Produkt narodowy i produkt krajowy. PKB, PNB. Dochód narodowy. Ruch okrężny w gospodarce. Dobra finalne, dobra pośred...

Zarządzanie finansami - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3402

Dokładna tematyka notatki jest następująca: stopa procentowa jako parametr decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, aspekty stopy procentowej w działalności przedsiębiorstwa, przeciętna stopa zwrotu z inwestycji, rentowności kapitału w ujęciu księgowy, stopa rentowności kapitału w ujęciu rynkowym, ...

Zarządzanie produkcją - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 637
Wyświetleń: 6069

Ponadto w treści dokumentu spotkać można takie zagadnienia jak: techniczne przygotowanie produkcji, konstrukcyjne przygotowanie produkcji, technologiczno-organizacyjne przygotowanie produkcji, proces produkcyjny. Oprócz tego w notatce opisane zostały także pojęcia: program produkcyjny, seria produk...

Ekonomika - wykłady - Nehring

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1631

Dokładna tematyka notatki jest następująca: przedsiębiorstwo, postawa prawna, organy zarządzania firm państwowych, kodeks handlowy, spółki pracownicze, rada nadzorcza, zarząd, przedsiębiorstwa prywatne, czynniki przedsiębiorstwa, zasada gospodarności, cechy przedsiębiorstwa, zarządzanie przedsiębio...

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (na podstawie książki Durlaja)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2765

Jana Durlaja "Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa". Notatka to pack dokumentów tekstowych w formacie doc. Tematyka została podzielona na następujące działy: bilans, funkcje zarządzania, koszty i majątek obrotowy, metody wyceny i majątek trwały, rachunek zysków, źródła finansowania, strate...

Marketing - referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4466

Dokument ma 19 stron. W pierwszym akapicie znajduje się definicja marketingu. Następnie są wymienione i opisane zasady marketingu. Kolejną definicją jest definicja orientacji marketingowej. Następnie wymienione są i opisane funkcje marketingu, a więc gromadzenie informacji, funkcje w dziedzinie obr...

Podstawy marketingu - pytania z egz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4123

Dokument porusza zagadnienia takie jak: orientacja produkcyjna, pola rynkowego, sprzedażowa, marketingowa, strategiczna, marketing w ujęciu tradycyjnym, szerokie ujęcie marketingu, ogólne zasady marketingu, marketing mix, funkcje przygotowawcze, funkcje wykonawcze, cechy marketingu dóbr konsumpcyjn...