Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 162

Ekonomika materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1197

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zachowania współczesnych przedsiębiorsw w obliczu sytuacji kryzysowych oraz wobec wyzwań globalizacyjnych i wymogów nowej gospodarki, plansze pomocnicze do bloku tematycznego: Zachowania współczesnych przedsiębiorstw w obliczu sytuacji kryzysowych...

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1036

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot gosodarczy, geneza przedsiębiorstwa, zróżnicowanie definicji przedsiębiorstwa, Triada: przedsiębiorswo-przedsiębiorczość-przedsiębiorca, systemowa formuła przedsiębiorstwa,

Materiały do przedmiotu POIZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mariusz Sołtysik
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1155

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: PRZYKŁAD PODEJŚCIA, W KTÓRYM ROZRÓŻNIONO KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE : kierowanie określono jako oddziaływanie podmiotu kierującego na obiekt kierowany, powodujący osiągnięcie założonych celów jako formy kierowania przyjęto: zarządzanie – gdy sprawo...

Kwestia rolna w Polsce - Przedsiębiorstwo państwowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dariusz Żmiija
 • Polityka społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Kwestia rolna: Wyjątkowo trudny do rozwiązania splot spraw demograficznych i socjalno-komunalnych wsi. Rozwiązanie tej kwestii wiąże się z globalnym rozwojem kraju, a w tym z odpływem ludności rolniczej do pozarolniczych zawodów, z emigracją ludno...

Wykład z socjologii o kulturze masowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagdaneinia takie jak: Zasada wspólnego mianownika (zaspokojenie potrzeby rozrywki, zabawy) Zasada homogenizacji (przemieszanie różnych poziomów kultury) homogenizacja upraszczająca, homogenizacja immanentna, ...

Wykład z socjologii o osobowości społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Zespół względnie trwałych cech jednostki wpływających na jej zachowanie, wyrastający na podbudowie cech biologicznych i psychicznych, a pochodzący z wpływu kultury i struktury zbiorowości, w której jednostka została wychowana i w której uczestnicz...

Wykład z socjologii o wiedzy zdroworozsądkowej i socjologicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 623

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: domniemanie, że znamy rzeczywistość społeczną ponieważ w niej żyjemy, i że na podstawie naszego doświadczenia możemy przyjmować za pewnik niektóre stany rzeczy i stosunki społeczne. Ograniczenie obserwacji zewnętrznej (zakres wiedzy o rzeczywistoś...

Wykład z socjologii o kulturze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672

Notatka porusza między innymi zgadnienia takie jak:Rodzaje definicji kultury- wyliczające (enumeratywne), historyczne (nacisk na społeczne dziedzictwo), normatywne (nacisk na imperatywne funkcje kultury, to co obowiązuje), psychologiczne (nacisk na psychologiczne mechanizmy kształtowania się kultury...

Wykład z socjologii o kulturze ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Kultura ekonomiczna- to systemy wartości, schematy poznawcze i wzorce postępowania wiążące się z uczestnictwem w życiu ekonomicznym (produkcji, podziale, konsumpcji). system wartości...

Wykład z socjologii o zbiorowościach wirtualnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: aprzestrzenność- wirtualne działanie nie jest przestrzenne; interakcje nie są ograniczone geograficznie, czy też terytorialnie; „prawdziwe” społeczności z reguły są opisywane przez pryzmat przestrzennych granic np. sąsiedztwo, wieś, miasto, osie...