Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 161

Opisy skał

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1687

SJENIT  1.  jawnokrystaliczna  2.  masywna, bezładna  3.  ortoklaz, biotyt  3b.  plagioklaz, amfibol, piroksen  4.  Sjenit   5.  Dolny Śląsk: Przedborowa  6.  schody, posadzki, płyty okładzinowe, pomniki    GRANIT   1.  jawno krystaliczna, śred...

Zarządzanie jakością - dr Janusz Niezgoda wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Niezgoda
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 931
Wyświetleń: 9492

13-stronicowa notatka w formacie doc obejmuje dwa pierwsze wykłady z zarządzania jakością (dodatkowo na końcu wykładów przykładowe ćwiczenia z zarządzania jakością, ponadto wzory, wykresy i objaśnienia). W treści notatki można zapoznać się z następującymi tematami: rynek jako system relacyjny, racj...

IOS + podanie do dziekana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 413
Wyświetleń: 9975

Podanie o Indywidualny tok studiów oraz ogólny wzór podania do dziekana .Imię i nazwisko:Numer indeksu:Kierunek:Grupa:Wniosek o wyrażenie zgody na zastosowanie IOS w semestrze zimowym/letnim* w roku akademickimUprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie indywidualnej organizacji studiów z ...

Dyskono i weksle

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1666

Dyskonto i weksleDyskontowaniem nazywamy potrącenie z góry odsetek od zaciągniętego kredytu lub potrącenie odsetek od weksli (i innych papierów wartościowych oznaczających zobowiązanie) sprzedawanych przed terminem płatności (wykupu).Dyskonto matematyczne (rzeczywiste, dokładne) jest równe odsetkom ...

Malendowski streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5173

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz Malendowski streszczenie książkiSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa:Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu...

Europejski rynek pracy - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Buchelt
 • Europejski rynek pracy
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2072

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: rodzaje bezrobocia do których zaliczamy bezrobocie dobrowolne, fikcyjne, frykcyjne, naturalne, pokoleniowe, przymusowe, sezonowe strukturalne, utajnione. Ponadto w notatce wyróżnia ...

Polityka ochrony konsumenta w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Magdalena Zając-Frąs
 • Polityka ochrony konsumenta w UE
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja integracji ekonomicznej oraz istota integracji ekonomicznej. Dalej znajdumemy podział według Jana Timbergena na integracje negaywną i integracje pozytywną. Ponadto cele integracji ekonomicznej z których wyróżniamy: celepodmiotowe, przedm...

Podstawy filozofii - wykłady - Platon

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Augustyniak
 • Podstawy filozofii
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2849

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: różnice pomiędzy filozofia a innymi naukami według Platona oraz jego wizja na tę dziedzinę nauki. Następnie doszukujemy się opracowania tematu filozofii w starożytnej Grecji. Ponadto znjdziemy biogramy jak i myśli filozofów takich jak: