Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 150

Teorie inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2828

TEORIE INFLACJI Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji Monetarna teoria inflacji nawiązuje do twierdzeń tradycyjnej ilościowej teorii pieniądza, w szczególności do sformułowanego na początku XX wieku przez I. Fishera równani...

Teorie popytu konsumpcyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1757

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Teorie popytu na pieniądz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1267

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Zagadnienia egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1568

1)Wstęp do makroekonomii. Różne szkoły ekonomiczne. Podmioty gospodarcze. 3 rodzaje rynków. Modele ekonomiczne. Problemy makroekonomiczne. 2)Mierzenie poziomu działalności gospodarczej (mierniki i systemy rachunków narodowych). Ruch okrężny w gospodarce. 3)Wahania koniunkturalne w gospodarce rynk...

Calka_nieoznaczona_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

Matematyka – studia dzienne    Całka nieoznaczona     Wyznaczyć całki (wykorzystując podstawowe wzory i własności)   1 ( x  2 ) 1 ( e x  2 ) 7 2 7 3 4  1)  ∫ 5 x  − +  x  − + 2 e  dx  ,  2)  ∫(3cos  x  −  x 2 + 4 x ) dx  ,  3)  ∫ − dx  ,      4)  ∫ + dx     4  x x  x x e 2 x 6 x  2 − 4 dx...

Calka_oznaczona_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Matematyka – studia dzienne  Całka oznaczona    Obliczyć pole obszaru ograniczonego wykresami:  2 x  2 1)   y  =  x 2 ,  y  =  x 3 − 2 x      2)   y  = 2 −  x y  2 , =  x        3)   y  =  x  ,  y  = ,  y  = 4 −  x    2  π π  2 x 8 4)   y  = − x  ,  y  = ,  y  =     5)   y  = tg x ,  y  = , 0  ...

Cz_1_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Matematyka – studia dzienne  Elementy rachunku prawdopodobieństwa    I. Zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzeń    1)  Z partii towaru zawierającej sztuki dobre i wadliwe losujemy 3. RozwaŜmy zdarzenia: A – wśród  wylosowanych sztuk, dokładnie jedna jest dobra, B – co najwyŜej jedna sztuka jest do...

Cz_2_2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Matematyka – studia dzienne    Elementy rachunku prawdopodobieństwa:   zmienne losowe i ich rozkłady.    1)  Rzucamy trzy razy monetą. W przypadku uzyskania orła uzyskujemy jeden punkt, w przypadku reszki  – 0 punktów. Opisać przestrzeń 

2007_2008_termin1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

Egzamin z Matematyki w roku akademickim 2007/2008  Zestaw A  1)  W zbiorze   2 A  = ℜ \ {( , 0 0)} określone jest działanie wewnętrzne „ o ”:  x  o  y  = ( x  ,  x  ) o (  y  ,  y  ) = ( x y  −  x y  ,  x y  +  x y  ) .  1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 Sprawdzić na podstawie definicji, czy struktura  ( ,...

Baza.2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Matematyka – studia dzienne  Baza przestrzeni wektorowej    1)  Sprawdzić, czy wektory są liniowo niezaleŜne w podanych przestrzeniach wektorowych:  a)  , 1 ( ) 0 , ) 1 , 1 (  w  ( 2 ℜ , , ℜ +, )⋅       b)  , 1 ( , 2 ) 3 , , 1 ( , 0 2)  w  ( 3 ℜ , , ℜ +, )⋅     c)  , 1 ( , 0 ) 3 , ( , 2 , 0 6)  w...