Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 148

Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1435

Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych Zaliczyć tu można sytuacje kształtowane przez prawo dotyczące akt stanu cywilnego, ewidencji, dowodów osobistych, paszportów, imion i nazwisk. Sytuacja prawna obywatela w zakresie stanu c...

Socjologia - wykłady - Teorie urbanizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1911

Teorie urbanizacji, ekologia miast, restrukturyzacja przestrzeni, urbanizacja a ruchy społeczne, rozbudowa współczesnych miast. Socjologowie związani od lat dwudziestych do lat czterdziestych Uniwersytetem w Chicago a szczególnie Robert Park , Ernest Burgess, Louis Wirth stworzyli podwaliny teorii ...

Szkoły zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

1.scharakteryzuj klasyczną szkołę zarządzania: Klasyczne spojrzenie na zarządzanie obejmuje dwa różne podejścia naukowe zarządzanie i zarządzanie administracją .Naukowe zarządzanie koncentrowało się na pracownikach w organizacji i na sposobach podniesienia ich wydajności. Uznanymi pionierami nau...

Egzamin z makro cz 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1897

Zestaw I 1. Wartość PKB może się zmniejszyć, jeśli: osobiste wydatki na konsumpcję wzrosną prywatne inwestycje krajowe brutto zmniejszą się wzrośnie eksport zmaleje import wzrosną zakupy rządowe 2. Wykorzystując poniższe dane: C = 2300 I = 700 N (?) (odsetki od obligacji) = 100 T(?) = 80...

Egzamin z makro cz 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2254

Pytania z makroekonomii 1. PKB jest niedokładnym wskaźnikiem dobrobytu społecznego, ponieważ: nie zawiera amortyzacji obejmuje dobra i usługi, będące przedmiotem transakcji rynkowych nie uwzględnia zasiłków socjalnych płace służby zdrowia i sfery budżetowej są finansowane z podatków odpowied...

Egzamin z makro odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1540

Od powiedzi do niektórych pytań opisowych z makroekonomii Iluzja pieniądza - mylna interpretacja wartości nominalnej i realnej pieniądza przez ludzi. Podstawowe zależności między inflacją a efektywnością gospodarowania: inflacja powoduje spadek wartości pieniądza zmiany tempa inflacji są przyczy...

Makro dane

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

wyszczeg. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 PKB stopa w % -11,6 -7 2,6 3,8 5,2 7 6,2 7,1 5 4,5 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,7 1990r.=100 100 111 133 139 145 146 149 154 163 169 179 191 Bezrobocie stopa w % średnioroczny 6,5 11,8 13,6 16,4 16 14,9 13,2 10,5 10,4 13,1 15,1 17,5...

Opracowanie pytan makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2205

GOSPODARKA Y=C+I+G+X-Z-T Y=C+S Efekt podażowy inwestycji powoduje powiększenie możliwości kreowania dóbr przez rozbudowę zdolności produkcyjnych Wzrostu inwestycji powoduje wzrost oszczędności. Jeżeli wydatki państwa wzrosną o taką samą wielkość jak podatki to PKB również wzrośnie o taką samą wi...

Zestaw_IV makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1253

Co do pytań T/N: 1. ludzie wygładzają swoją konsumpcje w celu zostawienia spadku T/N 2. realizacja fiskalnej funkcji budżetu umożliwia utrzymanie stałych poziomów opodatkowania T/N 3. rosnąca różnica między krajową a zagraniczną stopą procentową spowoduje zmniejszony napływ kapitału z zagranicy T...

Bezrobocie makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

RYNEK PRACY I BEZROBOCIE Bezrobocie to sytuacja, gdy ludzie szukający pracy nie mogą jej otrzymać. Pojęcie to jest ściśle związane z pojęciem zasobu pracy lub zasobu siły roboczej. Zasoby siły roboczej obejmują wszyst­kich tych, którzy jako pracownicy na­jemni wykonują jakiś zawód lub są zare­jes...