Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 143

Prawo wykład nr 19

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Ochrona prawa własności: - windykacyjne- wydanie rzeczy która nią włada, jako właściciel żeby oddane zostało; - negatoryjne- która narusza prawo własności w inny sposób niż pozbawienie władztwa nad rzeczą; p przywróceniu stanu zgodnego z prawem i zaprzestanie naruszeń; Użytkowanie wieczyste- po...

Prawo wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Postępowanie egzekucyjnie w administracji: - może dotyczyć należności pieniężnej lub należności o charakterze niepieniężnym Podmioty postępowania egzekucyjnego: 1. organ egzekucyjny I instancji 2. wierzyciel - ten, który wydał decyzję w pierwszej instancji; który może żądać jakiegoś określonego z...

Prawo wykład notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Wykład 28.11.2012 Prawo cywilne! Podstawowe pojęcia: Podmioty: Przedsiębiorca- Konsument- Kodeks cywilny- art. 2 Osoby fizyczne, osoby prawne, art. 33 do jednostek organizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych- podmioty osobowe, ułomne osoby prawne, niepełne osoby prawne, ...

Prawo wykład materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Prawo rzeczowe Przedmioty stosunków cywilno-prawnych: 1. rzeczy- tylko przedmioty materialne, fizyczne i prawne wyodrębnienie nadające się do obrotu a. rzeczy ruchome- ruchomości, oznaczone co do tożsamości(niezamienne) i co od gatunku(zamienne) i nieruchomości- zawsze oznaczone co do tożsamości ...

Podstawy zarzadzania i organizacji wyklad

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1057

Orientacja klasyczna w zarządzaniu Ogólna charakterystyka: klasyczna nauka zarządzania ma trzy główne nurty: naukowe zarządzanie, zarządzanie administracyjne i teorię biurokracji. Organizacja jest tutaj pojmowana jako system racjonalny czyli tak zaprojektowany, by cele osiągnął w sposób skuteczny...

Podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

P odstawy organizacji i zarządzania - ćwiczenia 4.10.2012r. Zarządzanie Proces planowania, organizowania, motywowania /przewodzenia/, kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów. Zarządzanie to praktyka świadomego...

Podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

P odstawy organizacji i zarządzania - ćwiczenia 7.11.2012r. CYKL DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO (LE CHATELIER) I Etap ustalania celu - postawienie jednego celu, który powinien być: * jasny - łatwość rozumienia * ścisły - bliżej określony * osiągalny - realny, zasługujący na podejmowanie decyzji * poży...

Podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

P odstawy organizacji i zarządzania - ćwiczenia 21.11.2012r. Ergonomia Nauka zajmująca się dostosowaniem pracy do organizmu człowieka w przekroju jego psychofizycznych właściwości ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia optymalnych warunków wzajemnego dopasowania, w celu zwiększenia wydajno...

Podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Podstawy organizacji i zarządzania - ćwiczenia 5.12.2012r. Podejmowanie decyzji - akt wybory jednej możliwości spośród ich zestawu. Proces podejmowania decyzji to poznanie i zdefiniowanie istoty - sytuacji decyzyjnej, wyodrębnienie ró...

Podstawy zarzadzania i organizacji wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

P odstawy organizacji i zarządzania - wykład 16.10.2012r. Podstawowe pojęcia w zakresie organizacji i zarządzania Organizacja (w ujęciu podmiotowym) Jest to świadomie utworzona grupa osób, realizująca założone cele przy wykorzystaniu zasobów materialnych i niematerialnych. Organizacja (w ujęciu c...