Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 141

Charakterystyka przedsiębiorstw- Wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

Wykład 8. 12.11r. Przedsiębiorstwa pionierskie: Zalety: - Założyciel jako siła napędowa, -podstawy innowacyjności i kreatywności, -wysoka skłonność do elastyczności i adaptacji, - wysokie zaangażowanie i poczucie obowiązku, -szybkość w podejmowaniu i zmienianiu decyzji, -możliwość niezauw...

Modele przedsiębiorstwa- Wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1106

MODELE Model Bleicher'a (bada potencjał wewnętrzny organizacji) Wewnętrzny rozwój przedsiębiorstwa (fazy następują w kolejności) Faza pionierska (opanowywanie technologii, kształtowanie produktu/usługi) Faza zdobywania rynku (zdobywanie rynków, orientacja na system zarządzania, funkcjonalny ty...

Fazy rozwoju organizacji- Wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1666

GREINER L.E. Greiner jest jedynym badaczem, który rozwój organizacji odnosi wyłącznie do fazy wzrostu. Rosnącą wielkość przedsiębiorstwa, definiuje on wzrostem liczby zatrudnionych i obrotu. Wzrost przedsiębiorstwa przechodzi przez 5 zróżnicowanych faz rozwoju Każda faza składa się z fazy ewolu...

Funkcja personalna w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1568

Wstęp 14 listopada 2011 08:56 Literatura: A. Pocztowski,  Zarządzanie zasobami ludzkimi M. Armstrong,  Zarządzanie zasobami ludzkimi Funkcja personalna/kadrowa  (XIX-XXw.) - całokształt działań związanych z funkcjonowaniem ludzi w  organizacji obejmujących czynności o charakterze wykonawczym i re...

Ocenianie, szkolenie, wynagradzanie pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Agnieszka Janina Dolota
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

3. Ocenianie pracowników Ocenianie - wyrażony w formie pisemnej lub ustnej proces wartościowania postaw pracownika, jego cech osobowych, zachowań oraz poziomu wykonania zadań istotnych z punktu wiedzenia ustalonych celów i misji danej organizacji. Rola oceniania: ewaluacyjna - ocena dotychczasowe...

Statystka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

Statystyka matematyczna  Statystyka  jest to nauka o metodach badania prawidłowości w zjawiskach losowych.    Zjawisko masowe  – zjawisko, które może się wielokrotnie powtarzać.    Przyczyny:    główne – wynikają z istoty zjawiska; powodują powstawanie składnika systematycznego (prawidło- wości)...

Zarządzanie- międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 224
Wyświetleń: 945

Zarządzanie ZESZYT Zarzadzanie - ukladanie wszystkiego w calosc, wiedza jak osiagnac efekty Funkcje przedsiebiorstwa wg Portera: a. funkcje podstawowe: logistyka, produkcja i innowacje, logistyka wewnętrzna, marketing, sprzedaż b. funkcje pomocnicze: badania i rozwój, HR, finanse Zarząd - podstaw...

Zasady projektowania modele do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679

ZASADY PROJEKTOWANIA - ogólne wytyczne, które kształtują zarówno myślenie systemowe, jak i praktyczne działanie w rzeczywistości gospodarczej Zasada celowości opis zamierzenia, tego co chce się osiągnąć, określenie celu ogólnego przedsięwzięcia, opracowanie klasyfikatora celów, wskazanie aspektów...

MSG - Teoria Przewag Absolutnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1568

Wykład I - 12.10.2011 Powstanie, rozwój i globalizacja gospodarki światowej 1. Gospodarka Światowa -  historycznie  ukształtowany,  lecz zmieniający  się w czasie system  powiązao gospodarczych  między  krajami,  włączający te kraje i ich gospodarki  w światowy proces produkcji  i wymiany. Jest to ...

Zarządzanie wiedzą - Wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

Zarządzanie wiedzą Ewolucja podstawowych orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem: Orientacja Typ otoczenia Dominująca koncepcja zarządzania Okres dominacji Główny problem Główna maksyma Przedsiębiorcza spokojne, przypadkowe zarząd...