Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 140

Opisy włókien

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Włókiennictwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1883

BAWEŁNA  -  dominujący  surowiec  włókienniczy  na  świecie  pod  względem  produkcji  i  zastosowania  w  gotowych wyrobach tekstylnych  -  zasadnicze  zastosowanie  w  wytwarzaniu  odzieży,  wyrobów  bieliźnianych,  ze  względu  na  bdb właściwości włókien  50% - artykuły odzieżowe  30% - artyk...

Towaroznawstwo włókiennicze i podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Włókiennictwo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4410

Towaroznawstwo  włókiennicze   –  jest  szczególną  dziedziną  nauk  towaroznawczych  ze  względu na powszechność występowania i rolę jaką w życiu pojedynczego człowieka, a także  całych społeczeństw  odgrywają wyroby z włókien    Szczególne znaczenie wyrobów wł. wynika z faktu, że:    odzieżowe...

Włókna i ich rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Włókiennictwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3108

WŁÓKNA CHEMICZNE  Polimeryzacja  – zachodzi wówczas, gdy jednakowo zdolne do reakcji monomery łączą się ze  sobą  w  łańcuchy  polimerowe.  W  ten  sposób  powstają  masy  przędzalnicze  poliamidowe  (

Geografia ekonomiczna wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 980

Geografia jako nauka 31 marca 2011 18:01 Geografia  - nauka zajmująca się opisem ziem. Twórcą pojęcia był Eratostenes z Cyreny. Zmierzył on  wielkośd Ziemi. Współcześnie geografia zajmuje się również wykrywaniem przyczyn oraz  formułowaniem uogólnieo praw i prawidłowości zjawisk, które dotyczą Zi...

Historia gospodarcza - STAROŻYTNOŚĆ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Periodyzacja - podział dziejów na mniejsze okresy: a)      Praktyczna: 1)      Starożytność do V w. (476r. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) 2)      Średniowiecze do 1492r. - odkrycie Ameryki; 1453r. - upadek Konstantynopola 3)      Czasy nowożytne do 1945r. - koniec II wojny światowej 4)    ...

Podstawy organizacji i zarządzania zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1155

Modele organizacji 11 marca 2011 20:34 Poniżej model Leavitta zaczerpnięty z książki  Podstawy zarządzania : W modelu tym: 1.  Ludzie  to: ○ Wiedza ○ Wykształcenie ○ Umiejętności ○ Uwarunkowania psychofizyczne 2.  Struktura  to: ○ Porządek panujący w organizacji ○ Układ hierarchiczny 3.  Technika...

Polityka gospodarcza - Cele polityki ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

Wstęp 5 października 2011 20:11 Literatura: Polityka gospodarcza  Bolesław Winiarski Polityka  - sztuka rządzenia państwem. Współczesna definicja: Polityka  - działalność władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie  oraz stosunków państwa z zagranicą. Polityka gospodarcza  (...

Zasady związane z funkcjonowaniem organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Zarządzanie rozwojem organizacji -EGZAMIN Wykład 1 Zasady związane z funkcjonowaniem organizacji ciągnące za sobą przyjęcie w zarządzaniu orientacji rozwojowej: -wszystkie organizacje zmierzają do mniej lub bardziej przewidywalnego schyłku , któremu mogą się przeciwstawić podejmując walkę o przet...

Zarządzanie rozwojem organizacji- Wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

Wykład 2 W interpretacji rozwoju organizacji jako procesu doskonalenia miejsca zajmowanego przez nią w otoczeniu zwraca się uwagę na to, że rozwój jest efektem opanowania przez organizację procesów „uczenia się” . Na ukształtowanie takiego podejścia istotny wpływ miała koncepcja organizacji jako ...

Koncepcja cyku życia- Wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Wykład 3 Koncepcja cyklu życia może być również stosowana do analizy rozwoju przedsiębiorstwa. Pomimo, że analogie życia organizacji i organizmów są dopuszczalne i inspirujące, to należy pamiętać o kilku istotnych różnicach: - sekwencja faz rozwojowych organizmów żywych ma charakter determinist...