Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 139

Kwantyle rozkładu t-studenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Kwantyle rozkładu t-Studenta                                                                     α                                     k 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,001 ...

Kwantyle rozkładu x kwadrat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Kwantyle rozkładu χ 2                                                                                                               α                                                         k 0,999 0,99 0,98 0...

Statystyczna analiza kursów akcji KGHM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Statystyczna analiza kursów akcji KGHM S.A. i BŚK S.A. na podstawie danych z dni 23.09.1997 - 20.10.1997. Dane uzyskane z Biura Maklerskiego BIG/BG S.A. III odział w Koszalinie dotyczące 20 kolejnych notowań dwóch dowolnie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie...

Statystyka - najważniejsze pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Do najczęściej wykorzystywanych miar do opisu zbiorowości statystycznej należą: Wskaźniki struktury Wskaźniki natężenia Miary opisujące tendencję centralną, czyli miary średnie Miary dyspersji, czyli rozproszenia, zróżnicowania, rozrzutu Miary asymetrii Miary koncentracji Wskaźnik struktur...

Pojęcie zakres cele standardy i wytyczne w zakresie audytu wewnętrzneg...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Analiza finansowa 27.04.2011 Analiza jest metodą poznawania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadania powiązań pomiędzy nimi , szczególnie zależności przyczynowo skutkowych Ważnym elementem procesu analizy jest zbadanie powiązań przyczynowo skutkowych. Przedmio...

Fundusz alimentacyjny - Zasiłek rodzinny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Fundusz alimentacyjny - Fundusz nie posiadajacy osobowości prawnej, dysponentem którego środków jest ZUS. Fundusz powołany został ustawą z dn. 18 lipca 1974 i został utworzony w celu „wzmożenia opieki nas dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności ...

Czynniki techniczne i technologiczne - Marketing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

26.03.2012r. MARKETING w6 CZYNNIKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE Obszar promocji - tworzenie stron internetowych - tworzenie stron multimedialnych Obszar ekonomiczny -redukcja kosztów działalności -kalkulacja korzyści ekonomicznych -symulacja przyszłych wartości -bieżący monitoring ekonomiczno - ...

Marketing - podstawy - Piramida Maslowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1302

Marketing jest nauką stosowaną i jego pojęcie ewoluuje w czasie. Pierwotnie marketing był adresowany do przedsiębiorstw nastawionych na zysk długookresowy(wąskie ujęcie). Obecnie, szerokie ujęcie, adresuje marketing również do organizacji non-profit i personalnie (mówi się o marketingu osobistym, p...

Specyfika i determinanty - konkurencji, rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Marketing 19.03.2012r W5 Specyfika przedmiotowa rynku Silny jest związek rynku z uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Jest to rynek w dużym stopniu regulowany. Rynek dotyczy usług wyższego rzędu (nie ma przymusu korzystania z niego). Wysoka jest elastyczność cenowa i dochodowa popytu na usługi finan...

Historia i stan obecny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Włókiennictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1561

  HISTORIA I STAN OBECNY PRZEMYSŁU WŁ.    I –  okres prehistoryczny do ok. XVIIw n.e .  II –  okres przędzalnictwa bawełny XVIII do pocz. XIXw.   III –  okres rozwoju wł. sztucznych XIX/XXw.   IV –  okres wł. sztucznych od lat 80 XXw.     Kilka tysięcy lat p.n.e. człowiek używał odzieży z bawełny...