Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 138

note /search

Segmentacja klientow

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1386

17.04.2012r marketing wykład Segmentacja klientów Segmentacja - podział rynku na względnie jednorodne grupy klientów, celem sformułowania dla nich określonego programu marketingowego Przesłanki segmentacji - rozszczepienie popytu - możliwość dostosowania produktów do potrzeb nabywców - możliw...

Specyfika i determinanty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Marketing 19.03.2012r W5 Specyfika przedmiotowa rynku Silny jest związek rynku z uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Jest to rynek w dużym stopniu regulowany. Rynek dotyczy usług wyższego rzędu (nie ma przymusu korzystania z niego). Wysoka jest elastyczność cenowa i dochodowa popytu na usługi fin...

Rachunkowosc - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

RACHUNKOWOŚĆ Wykład 1 Aktywa - kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Według regulacji zawartych w założeniach koncepc...

Rachunkowość- zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

41.Róznice kursowe Różnica, która wynika z przeliczenia danej liczby jednostek jednej waluty na inną walutę po różnych kursach wymiany pomiędzy określonymi w przepisach momentami ustalenia kursów. Obecnie ustawa o CIT daje możliwość wyboru ustalania różnic kursowych według przepisów podatkowych l...

Rachunkowość zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

3. Jaki jest zakres rachunkowości zarządczej i czym się różni od rach. fin? Rach. Zarządcza: informacje głównie przeznaczone dla kierownictwa wewnętrznego firmy opiera się na miernikach, relacjach i modelach zweryfikowanych przez ...

Analiza korelacji i regresji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI” Regresja (model regresyjny) jeli midzy dwoma cechami wystpuje zwizek, to w nastpnym etapie buduje si model. Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona. gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmiennoci: przy...

Analiza struktury i dynamiki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169

Analiza struktury    1. Budowa szeregu przedziałowego   Liczba klas k     Rozpiętość przedziału klasowego h     Granice pierwszego przedziału (dolna d 1 i górna g 1 )     2. Miary tendencji centralnej, przeciętnego poziomu, położenia, średnie    Szereg szczegółowy Szereg punktowy Sze...

Dystrybuanta rozkładu normalnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

   Dystrybuanta rozkładu normalnego                             u 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0 0,5 0,50399 0,50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,52790 0,53188 0,53586 0,1 0,53983 ...

Estymacja przedziałowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

Estymacja przedziałowa Model 1 (δ znane) Model 2 (δ i μ nie znane) Estymacja przedziałowa wariancji Model 1 (n małe) Model 2 (n50) Hipotezy dotyczące wartości przeciętnych HO: μ= μ 0 Model 1 (δ znane) μμ 0 , to u kr =u (1-α) μ≠μ 0...