Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 137

Fundusze celowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

FUNDUSZE CELOWE Art. 29 Ust. z 30 czerwca 2005. o finansach publicznych Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizacje wyodrębnionych zadań. Publiczne fundusze celowe jako alternatywna w stosunku do budż...

Makroekonomia - pytania i odpowiedzi - polityka fiskalna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

1. charakterystyka nowej makroekonomii klasycznej - główne zagadnienia Gospodarka natychmiast się równoważy - doskonała elastyczność cen i płac. Oparta na racjonalnych założeniach polityka państwa - jasność w jakim okresie czasu jest prowadzona. Ingerencja państwowa jest zbędna i niewłaściwa. Źródł...

Makroekonomia wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Wprowadzenie do makroekonomii. Produkt krajowy brutto (PKB, GDP) - miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu...

Czynniki techniczne i technologiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

26.03.2012r. MARKETING w6 CZYNNIKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE Obszar promocji - tworzenie stron internetowych - tworzenie stron multimedialnych Obszar ekonomiczny -redukcja kosztów działalności -kalkulacja korzyści ekonomicznych -symulacja przyszłych wartości -bieżący monitoring ekonomiczno ...

Marketing - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

Marketing jest nauką stosowaną i jego pojęcie ewoluuje w czasie. Pierwotnie marketing był adresowany do przedsiębiorstw nastawionych na zysk długookresowy(wąskie ujęcie). Obecnie, szerokie ujęcie, adresuje marketing również do organizacji non-profit i personalnie (mówi się o marketingu osobistym,...

Marketing Uslug finansowych - wstep

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

Marketing usług finansowych WYKŁAD 1 20.02.1012r. p.607(kat ubezpieczeń) zaliczenie projektu + Podręcznik” Marketing instytucji finansowych” Maria Płonka Marketing jest nauką stosowaną i jego pojęcie ewoluuje w czasie. Pierwotnie market...

Marketing wewnętrzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

Marketing 05.03.2012r. Marketing wewnętrzny stymuluje postawy proklienckie wszystkich pracowników nie tylko tych związanych ze świadczeniem obsługi klienta ale również średniego personelu. Cele marketingu wewnętrznego Cele Sposoby osiągania celów Cel strategiczny Realizowany przez dyrekcje(najwy...

Misja instytucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1155

16.04.2012r Marketing Na ćwiczenia podpunkt 6, porównać cenowo produkty konkurencji. 13.05 nie ma wykładu! Misja: cel główny wyróżnia rolę jaką firma chce spełnić na rzecz otoczenia w którym funkcjonuje i oznacza zbiór najważniejszych wartości, pragnień i idei, wokół których wznoszona jest orga...

Potrzeba jako filozofia sukcesu firmy na rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Jako filozofia sukcesu firmy na rynku Osiąganie przez firmę korzystnej pozycji na rynku poprzez spełnianie potrzeb i pragnień nabywców Potrzeba - jest to odczucie braku czegoś, wraz z zaspokajaniem potrzeb, one nie maleją. Piramida Maslowa : potrzeby podstawowe i nadrzędne. Podstawowe - wszyscy ...

Rynek w aspekcie ekonomicznym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

Marketing 12.03.2012 W4 Strona PODMIOTOWA - po stronie popytu: osoby fizyczne, które chcą pomnożyć swój kapitał - po stronie podaży: instytucje, za pomocą których się te potrzeby realizuje Strona PRZEDMIOTOWA - po stronie popytu : potrzeby i kwalifikacje związane z kapitałem (pomnażanie, pożyc...