Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 135

Decyzje przedsiębiorstwa działającego w realiach rynkowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

Wykład 5 Temat: Decyzje przedsiębiorstwa działającego w realiach różnych ? rynkowych Równowaga na rynku wolnokonkurencyjnym W warunkach konkurencji doskonałej podaż pochodzi z wielkiej liczby przedsiębiorstw. Żadne z nich nie je...

Finanse notatki najważniejsze pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

Przedsiębiorstwo składa się z: z tego co posiada (zasoby) tego co robi (procesy) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - ma na celu tworzenie warunków do skutecznej i efektywnej działalności przedsiębiorstwa oraz poprawy jego zdolności konkurencyjnej. Zarządzania finansami przedsiębiorstwa ksz...

Systematyka i źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

Prawo Cywilne S Y S T E M A T Y K A I Ź R Ó D Ł A P R A W A C Y W I L N E G O: W ramach prawa cywilnego, mimo że stanowi ono jednolitą gałąź prawa wyodrębnić można następujące działy: 1) Część ogólną prawa cywilnego, obejmującą normy regulujące zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego lub ...

Analiza pracy - procedura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

ANALIZA PRACY jest podstawowym instrumentem efe k tywnego zarządzania zasobami ludzkimi w przeds. Stan o wi podstawę doboru lub konstrukcji narzędzi służących do realizacji wszystkich celów cząstkowych zarz. personelem. Jest procesem badawczym polegającym na g romadzeniu informacji o pracy jako szc...

Prawo dyplomatyczne i etykieta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1806

WYKŁAD, 17.05.12 Akty dyplomacji. To wszelkie kroki i czynności podejmowane przez przedstawicieli dyplomatycznych. Mogą być ustne lub w formie pisemnej ( korespondencji dyplomatycznej )Z języka francuskiego te kroki określa się demarche- jest to każde oficjalne wystąpienie przedstawiciela dyplom...

Prawo dyplomatyczne i etykieta wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2065

WYKŁAD, 31.05.12 Nota werbalna- Najczęściej stosowana w korespondencji dyplomatycznej. Przy jej pomocy załatwiane są wszystkie bieżące sprawy, np. powiadomienie o zmianie stanu osobowego misji. Służy składaniu oficjalnych protestów. Nota żałobna - nota werbalna ( papier z czarną obwódką, a w lewy...

Polityka transportowa unii europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

WYKŁAD, 23.04.2012 TEMAT: POLITYKA TRANSPORTOWA UNII EUROPEJSKIEJ. Lata 80 . - powstała koncepcja ”Ku wspólnej polityce transportowej. Transport lądowy” Kraje wspólnoty miały przejść od jednolitej polityki transportowej do wspólnej polityki w transporcie. Ale po tym porozumieniu nic się nie dzi...

Prawo konsularne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2009

WYKŁAD, 10.05.12 TEMAT: PRAWO KONSULARNE Podobnie jak stosunki dyplomatyczne stosunki konsularne regulowane są przez normy umowne i zwyczajowe składające się na międzynarodowe prawo konsularne oraz przez przepisy prawa wewnątrzkrajowego. W przeciwieństwie do

Badania Operacyjne - Model decyzyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1610

Wykład 5, 02.12.2008 BADANIA OPERACYJNE -dział zajmujący się modelami decyzyjnymi, w których nie występuje ξ Model decyzyjny matematyczny opis można przedstawić następująco: jest uporządkowanym zbiorem zmiennych decyzyjnych q 1 (X) - je...

Ekonomiczna Rola Państwa w Gospodarce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli gospodarczej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1617

3. Na jakim stanowisku i dlaczego stoją etatyści jeśli chodzi o rolę państwa we współczesnej gospodarce. Etatyzm - rodzaj polityki społeczno-gospodarczej państwa oznaczający przejmowanie przez państwo administracji nad prywatnymi przedsiębiorstw...