Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 134

Rynek - ekonomia menedzerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1701

Market failure – moment, w którym rynek źle działa.    Rynek to swobodna gra sił popytu i podaży. Rynek nie rozwiązuje problemu biedy, bezpieczeństwa zbiorowego i  indywidualnego itp.    To,  co  jest  regulowane,  w  dużej  mierze  dotyczy  dóbr  publicznych.  Dobra  publiczne  mają  zaspokajać ...

Monopol - ekonomia menedzerska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2471

Monopol:    przedsiębiorstwo jest dawcą cen    jeden producent    produkt nie ma substytutów    istnieją bariery wejścia    Popyt na produkty lub usługi monopolisty nie zależy od cen innych produktów lub usług.    Źródła powstania monopolu:    pozarynkowe    decyzje rządowe (infrastruktura)...

Administracja - postępowania podatkowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

26.03.2011 Wyłączenie pracownika urzędu adm. Z postępowania podatkowego Z realizacją zasady prawdy obiektywnej wiąże się wymóg prowadzenia p.p. w sposób bezstronny . Temu celowi służą m.in . przepisy normujące wyłączenie pracownika urzędu (skarbowego, celnego, gminy, miasta, marszałkowskiego, o...

Administracja finansowa i kontrola skarbowa cały moje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Administracja Finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1736

PRAWO - MARUCHIN - WYKŁADY I 26-02-2011  Terminy : 7 maj, 21 maj , 4 czerwca i 18 czerwca  Książka z systemu podatkowego nadal obowiązuje  Egzamin ustny  Pytania z systemu też obowiązują nas  Notatki z wykładów  Pytania pod koniec wykładów Kontrola podatkowa- Uprawniony do przeprowadzenia k...

Analiza finansowa - wskaźniki (tabelka z charakterystyką) płynność...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1477

Wskaźniki płynności finansowej Wart. Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik ten informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają zobowiązania Dobre 1,5-2 złe 0,80 Wskaźnik szybki określa ile razy aktywa bieżące o najwyższej płynności pokrywają zobowiązania bieżące 1,2-1,5 88% Wskaźnik zadłużenia k...

Badania operacyjneteoria - Model decyzyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

Badania operacyjne Badania operacyjne - to nazwa dyscypliny, która należy do tych dziedzin wiedzy, które zajmują się metodyką rozwiązywania problemów decyzyjnych wynikające z potrzeb racjonalnej działalności człowieka. Przedmiot badań operacyjnych - podstawowymi są DECYZJE. Przy ich analizowaniu po...

ISTOTA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1841

Wykład 1 ISTOTA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Podejmowanie decyzji - podstawowy warunek umożliwiający rozwiązywanie problemów na poziomie mikroekonomicznym (przedsiębiorstwo) oraz makroekonomicznym (gospodarka); Ekonomia menedżerska - zajmuje się analizą decyzji podej...

POJęCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ - Metoda porównań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznej odnosi się do...

Wykład 7 Reguły i narzędzia decyzyjne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2597

Wykład 7- Reguły i narzędzia decyzyjne przeds. Negocjacje złożone *Dopóki w negocjacjach złożonych istnieją różnice ocen wartości (wagi tematów) przypisywanych przez strony poszczególnym zagadnieniom, dopóty będą istnieć możliwości zawarcia wzajemnie korzystnych umów na zasadzie (coś w zamian z...

Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4130

TEMAT: Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej LITERATURA: 1. W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009 2. St. Piocha, R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008 3. D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1...