Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 132

Kłamstwo w biznesie - Cnoty kardynalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

WYKŁAD 4 08.11.2010r. Sokrates - cnota jest dobrem ; można się jej nauczyć Arystoteles - jak powstaje cnota a nie czym jest; naczelnym szczęściem jest eudemonia Cnoty umożliwiają realizację szczęścia - poprzez umiar - wybór złotego środka trójczłonowa: przesada - cnota (w środku pomiędzy nimi - n...

Formy korupcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1491

WYKŁAD 12 10.01.2011r. 1. Formy korupcji Korupcja gospodarcza: inicjonowana przez firmę, np. kupowanie ustaw, ustawianie przetargów (Simens, Mercedes - Benz  korupcja zewnętrzna) oparta na konflikcie interesów - korupcja wewnątrz firmy Przykłady korupcji: - osoba reprezentująca

Definicje społecznej odpowiedzialności biznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

WYKŁAD 9 13.12.2010r. Definicje społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility): Komisja Europejska - społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja wedle, której przedsiębiorstwa dobrowolnie uzgadniają aspekty społeczne...

Kapitalizm kantowski - wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

WYKŁAD 10 20.12.2010r. 1. Kapitalizm kantowski: Teza: Korporacja powinna działać na rzecz wszystkich interesariuszy, nie tylko maksymalizować zyski, czyli działać wyłącznie na rzecz właścicieli (akcjonariuszy) Uzasadnienie: Jeśli firma dąży wyłącznie do maksymalizacji zysku, to znaczy, że przedk...

Geografia kryteria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 6328

Spis powszechny : warunki: powszechność, imienność, bezpośredniość, jednoczesność; M oment krytyczny : termin wcześniej ustalony i określony; Polska od 1921; Ostatni 2002 - 38,2mln, MK - 20.05.2002 24.00; Powierzchnia : Rosja 17,1mln (km2); Kanada 10mln; Chiny 9,6mln; USA 9,4mln; Brazylia 8,5m...

Matematyka - podstawowe wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 854

POTĘGI: np: (a 2 ·a 3 =a 5 ) np: a 5 /a 3 =a 2 np: 1/a 3 =a -3 np: (a 2 ) 3 =a 6 np: (a·b) 2 =a 2 ·b 2 np: (a/ b) 2 =a 2 /b 2 np: a 1/3 = np:a 2/3 = WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA: GRANICE: LOGARYTMY: dla a0, a ≠ 1, b0 bo a 1 =a bo a 0 =1 np: 3 log 3 5 =5 np: log 3 3 4 =4 POCHODNE (RÓŻNICZKOWANIE) CIĄ...

Matematyka - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1330

POTĘGOWANIE a m * a n = a m+n a m * a n = a m-n (dla mn * a≠0) (a m ) n = a m ⋅ n (a⋅b) n = a n ⋅b n (a/b) n = a n /b n (dla b≠0) a 0 =1 WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA (a+b) 2 = a 2 +2ab+b 2 (a-b) 2 = a 2 -2ab+b 2 (a+b) 3 = a 3 +3a 2 b+3ab 2 +b 3 (a-b) 3 = a 3 -3a 2 b+3ab 2 -b 3 a 2 -b 2 = (a-b)(a+...

Własność i inne prawa rzeczowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

W 7,8 (25.11.2010, 02.12.2010) 2 Księga KC - Własność i inne prawa rzeczowe Zajmuje się prawami na rzeczach. Reguluje prawne formy ukształtowane w postaci praw podmiotowych bezwzględnych, tzn. skutecznych względem każdej osoby trzeciej. rzeczy przedmioty materialne mające samodzielny byt prawny ...

Ekonomika integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika integracji europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1652

Etapy integracji: Unia celna - oprócz eliminowania pzeszkód handlowych, tworzy się wspólna polityka handlowa - obszar bezcłowy, Wspólny rynek - rynki zintegrowane powinne funkcjonować tak jak rynki wewnętrzne krajów (przepływ kapitału, pracy), Unia gosp. i walutowa - koordynacja dotyczy polityk...

Zarządzanie procesowe- Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2009

1. Przedstaw system zarządzania w pięciu aspektach. 2. Model ogólny wariantowania. 3. Kryteria wiodące i podstawowe (przykłady). 4. Metody wartościowania, rankingu. 5. Restrukturyzacja: rodzaje, strategie, etapy. 6. Produktywność, koszty, wzory. 7. Ramowy klasyfikator kosztów. 8. Aspekty instrume...