Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 131

Finanse publiczne - likwidacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych likwidacji ulegają: 1.Gospodarstwa pomocnicze państwowych i samorządowych jednostek budżetowych do 31.12.2010; gospodarstwo pomocnicze było tworzone w celu odejścia od sztywnych zasad...

Materiały z Finansów lokalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2177

do egzaminu z części Finanse publiczne obowiązują także: 1)podręcznik J. Osiatyński, Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, a z niego następujące rozdziały: 1-5 oraz 7 i 10. 2)wskazane przeze mnie w materiałach wybrane artykuły Ustawy z dnia 27 sierpnia 20...

Państwowy dług publiczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

Wykład: Finanse publiczne (07.04.2010. godz. 8:00). Temat: Państwowy dług publiczny (brak slajdów!). Państwowy dług publiczny to zobowiązania sektora finansów publicznych, które powstają z następujących tytułów: Wyemitowan...

Rynek pienieżny - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1995

Najpopularniejsze typy formuł odsetkowych występujące na ryku finansowym to: ACT/ACT, ACT/360, ACT/365, 30/360 US, 30/360 EUR. ACT/ACT bieżący/bieżący Pomiędzy rozpoczęciem, a wygaśnięciem inwestycji naliczana jest rzeczywista liczba dni, która dzielona jest przez 365 (366 w przypadku roku przes...

Ewidencja gruntów i budynków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

Ewidencja gruntów i budynków Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Co to j...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - KONSPEKT

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1484

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - Podstawowe regulacje Zakres regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami Ustawa określa zasady: Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz włas...

Utylitaryzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2555

WYKŁAD 7 29.11.2010r. Zasada użyteczności: Dążenie do jak największego szczęścia jak największej liczby osób - konsekwencjalizm - nastawienie na - sumaryczność - promowanie wartości szczęście - użyteczność Utylitaryzm: - nie jest egoizm...

Utylitaryzm - ciąg dalszy wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1057

WYKŁAD 6 22.11.2010r. 1. Argumentacja relatywistów: Kłamstwo może przynosić społeczeństwu więcej korzyści niż strat. Zwracają oni uwagę na skutki kłamstwa. Kłamstwo jest czynem moralnie niesłusznym, nagannym tylko wtedy gdy przynosi złe skutki społeczne. O tym czy dane kłamstwo jest słuszne czy ...

Społeczna odpowiedzialnosc biznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 140
Wyświetleń: 707

WYKŁAD 8 06.12.2010r. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Czy korporacja może być odpowiedzialna moralnie? Friedman - NIE, budynek nie ma odpowiedzialności moralnej. Korporacja porównana do rekina. Sama korporacja reali...

Korupcja - zagadnienia podstawowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

WYKŁAD 11 03.01.2011r. KORUPCJA (zło w życiu społecznym) Korupcja ma ciekawą strukturę i charakter  jest złem społecznym Definicja korupcji: Korupcja jako nadużywanie stanowiska publicznego do osiągania korzyści prywatnych lub grupowych. Nadużywanie to polega na przyznawaniu priorytetów interes...