Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 122

Sprawozdawczość finansowa - pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2387

Aktywa: Wartość firmy Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym Półprodukty i produkcja w toku Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowo...

Analiza techniczna- test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza techniczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2023

A: 1.Analiza techniczna opiera się na następujących podstawowych przesłankach: rynek dyskontuje wszystko kursy akcji podlegają trendom historia się nie powtarza żadna z wymienionych przesłanek nie jest prawdziwa 2. Analiza techniczn...

Ekonomia Debreu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2352

Wykład z Ekonomii Matematycznej, KrDUFr, 2012/2013    Ekonomia Debreu z własnością prywatną  System ekonomiczny (ekonomię) tworzą:  o     konsumenci,                    ,      ;  o   producenci,                   ,       ;  o   całkowite zasoby ekonomii,                      .  Ekonomią  nazywamy...

Inwestycje - pytania sprawdzające.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Inwestycje
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Pytania sprawdzające: Ekonomia matematyczna - system produkcji: Jaki jest cel działania producentów? Co to jest korespondencja podaży? Co mierzy funkcja zysku max. producenta? Co to jest korespondencja podaży indywidualnej? Wy...

Rozwój teorii rachunkowości.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1197

„Polityka fiskalna w starożytności” Praca zaliczeniowa z przedmiotu „Rozwój teorii rachunkowości” Autorzy: Katarzyna Słowik Wojciech Wiśniewski „Na tym świecie nie ma nic pewnego oprócz śmierci i podatków”, cytat Benjamina Franklina obrazuje jak mocno zakorzenione są podatki w świadomości społ...

Lektura - niemiecki -słówka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filologia niemiecka (germanistyka)
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1736

Frankfurt Substantive: Die B ö rse, - - giełda Das Errinerungsfoto, -s - fotografia pamiątkowa Der Bulle, -n - byk Der B ä r, -en - miś Die Metallskulptur, -e - rzeźba Die B ü rsenkurse, - - kurs giełdowy Der Handelssaal - sala handlowa, sala transakcji Der B örsenmakler, - - makler giełdowy Der ...

Zarządzanie insytucjami kredytowymi.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI - ARKUSZ ĆWICZENIOWY Ryzyko płynności 1 ) metoda luki Przykład 1 Na podstawie załączonych poniżej danych bilansowych należy dokonać zestawienia pozycji niedopasowania terminów wymagalności pasywów i zapadalności aktywów. Bilans bank u na dzień 31 października...

Integracja europejska.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1918

Wykład I - 22.02.2011 Prof. dr hab. Helena  Tendera-Właszczuk Literatura: 1. "Integracja Europejska"  - J.Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska,  K.Michaławska; 2. "Integracja Europejska"  - pod red. Prof. Marszałka; 3. "Unia Europejska"  - pod red. E. Kawecka-Wyrzykowska. E...

Integracja Europejska - wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 392
Wyświetleń: 945

Wykład II - 01.03.2011 Warunki Integracji: Bliskośd geograficzna integrujących się  krajów  - chodzi o to, aby efekty wywołane  zaprzestaniem  pobieraniem  cła nie zostały  skonsumowane  poprzez  koszty transportu.  Najczęściej mówimy  o regionalnej  integracji  gospodarczej,  czyli w krajach ze ...

Integracja Europejska - wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1463

Wykład III - 08.03.2011 Geneza Unii Europejskiej: 1.  II wojna światowa i jej wpływ  na ukształtowanie  się warunków  integracji  regionalnej  w Europie:  Zniszczenie gospodarek,  a tym samym koniecznośd ich odbudowy,  Nowy układ sił tak w skali światowej, jak i, przede wszystkim w Europie, 2. ...