Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 121

Rachunek prawdopodobieństwa cz. 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Monika Papież
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2625

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami (dodatkowe pliki w formacie .doc) – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu rachunek prawdopodobieństwa. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. ZADA...

Rating ubezpieczeniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Wanat
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2534

pdf. Notatka to referat na temat: Rating ubezpieczeniowy i porusza takie zagadnienia, jak: definicje ratingu i ratingu ubezbieczeniowego, poziomy analizy ratingowej, rodzaje ratingów ubezpieczeniowych, jakość ratingu, podmioty nadające ocenę, pro...

Monitoring i programowanie strategiczne - zadania 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Sławomir Wawak
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

pdf. Notatka to rozwiązane zadania projektowe. Pierwszy plik to metoda scenariuszy i zawiera takie informacje, jak: analiza trendu w otoczeniu, rodzaje scenariuszy, scenariusz optymistyczny, pesymistyczny, niespodziankowy i najbardziej prawdopodobny, ocena wyników, otoczenie – źródła szans i za...

Monitoring i programowanie strategiczne - zadania 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Sławomir Wawak
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1323

pdf. Notatka to rozwiązane zadania projektowe. Pierwszy plik to analiza FMEA i zawiera takie informacje, jak: przyznawanie liczb priorytetowych oraz analiza FMEA Drugi plik to bilans strategiczny i zawiera takie informacje, jak: wyróżnione obszary strategiczne, ocena obszarów strategicznych...

Marketing w handlu i usługach - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof UEK dr hab. Grażyna Śmigielska
 • Marketing w handlu i usługach
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 5621

Zakres materiału przerabiany na tych zajęciach jest następujący: koncepcje marketingu, masowa customizacja, funkcje usług, pojecie handlu, zestawienie atrybutów usług i wyrobów, cechy usług, model relacji pomiędzy cechami usług, ich jakością, a poszczególnymi rodzajami marketingu, model jakości usł...

Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 2198
Wyświetleń: 5873

Szczegółowy zakres materiału przedstawiony w tej notatce jest następujący: istota, znaczenie i rodzaje sprawozdań finansowych, cel sprawozdania finansowego, użytkownicy sprawozdań finansowych, klasyfikacja sprawozdań finansowych, układ prezentacji informacji sprawozdawczych, podstawowe założenia i ...

Ppc

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

08-10-23 1. Szkoła prawa naturalnego „Lex naturalis”, Hugo Gracjusz - źródło prawa w porządku ponadprawnym, prawo natury, wola Boga, kierownictwo rozumu - nie ma kto go określać 2. Normatywistyczna szkoła prawa, Hans Kelsen - „państwo” - sło...

Ppw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

08-10-06 Prawo: 1. w znaczeniu podmiotowym - wiązka uprawnień, 2. w znaczeniu przedmiotowym - ogół norm/reguł postępowania ustanowionych lub uznanych i chronionych przez państwo, prawo stanowe. prawo zwyczajowe - w systemie prawa kontynentalnego (m.in. Polska) nie ma dużego znaczenia, istnieje w ...

Prawo - apatryda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

Kto to jest apatryda? Apatryda bezpaństwowiec - osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, czyli osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa.Apatrydą zostaje się tracąc obywatelstwo jednego państwa (np. wyjście za mąż za obcokrajowca, gdy prawo kraju ojczystego przewiduje w tej syt...

Prawo - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

Twórca teorii państwa jako organizacji suwerennej - Jean Bodin (Monarchia) oraz Rousseau (Lud jako całość) Suwerenem w Polsce jest naród w zgodzie z art. 4 Terytorium obejmuje powierzchnię Ziemi w jego granicach, wody przybrzeżne, wraz z powierzchnią pod poziomem wody, niekiedy wyspy, enklawy l...